dinsdag, 15. december 2020 - 11:51

No Surrender blijft verboden

Hamer rechtbank
Foto: PX
Leeuwarden

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft dinsdag uitspraak gedaan in het hoger beroep in de zaak waarin het Openbaar Ministerie (OM) heeft gevorderd dat No Surrender Motorcycle Club (No Surrender) wordt verboden. Die vordering is door het hof toegewezen, nadat de rechtbank dat ook al had gedaan.

Gewelddadige cultuur

No Surrender is een zeer gesloten organisatie met een militair karakter: 'broeders' die zich moeten houden aan strenge regels die draaien om loyaliteit, broederschap, respect en eer. Daarbij heerst er een traditie van intimidatie en geweld, die naar buiten toe wordt bewaakt door een strikte zwijgplicht (omerta). Het gewelddadige karakter en de uitstraling van onaantastbaarheid wakkert in de maatschappij angst aan. Dat geweld speelt ook binnen de club een grote rol, waardoor het heel moeilijk is om uit de groep te treden. De regels die gelden zijn streng: de zwijgplicht, “bad standing” (de straf bij vertrek uit de groep) en de zogenoemde jailhouse-procedure, waarbij de groep een broeder financieel ondersteunt bij een strafrechtelijke vervolging. De regels worden nageleefd door een combinatie van onderdrukking en gedwongen solidariteit. De structuur en cultuur van No Surrender vergemakkelijkt het plegen van geweldsmisdrijven en andere ernstige strafbare feiten.

Maatschappelijk ontwrichtende activiteiten

Het gewelddadige gedrag van de leden van No Surrender speelt zich niet alleen maar af in de verborgen wereld van de outlaw motorclubs, maar raakt de maatschappij recht in het gezicht. Voor het hof staat vast dat het bestuur van No Surrender daar doelbewust gelegenheid geeft tot dergelijke activiteiten die de maatschappij ontwrichten, vaak onder de vlag van de vereniging. Het is kennelijk de bedoeling van No Surrender om zichzelf en haar leden als wetteloze bandieten buiten de maatschappelijke orde te plaatsen en angst te kweken. Deze alles overheersende en leidende geweldscultuur maakt dat de ernstige criminele gedragingen van leden aan No Surrender kunnen worden toegerekend - ook al heeft het bestuur van No Surrender daaraan geen directe leiding of daarvoor gelegenheid gegeven. Dit is maatschappelijk zodanig beschadigend en ontwrichtend, dat het hof vindt dat No Surrender moet worden verboden.

Ook verbod chapters en brotherhoods

Dit verbod geldt ook voor de chapters en brotherhoods, omdat de vrijheid die zij hebben om de gang van zaken op lokaal niveau zelf te regelen zeer beperkt is. Ze zijn ondergeschikt aan de invloed van het centrale gezag binnen No Surrender (de topdown-structuur). Daarom zijn de chapters en brotherhoods niet als afzonderlijke verenigingen aan te merken.

Geen verbod formele vereniging

De formele vereniging No Surrender Motor Club kan niet worden verboden, omdat het OM geen feiten of omstandigheden heeft aangevoerd die specifiek zien op activiteiten van deze vereniging, zodat ook niet kan worden beoordeeld of die vereniging strijdig zou zijn met de openbare orde.

Categorie:
Provincie: