dinsdag, 19. januari 2021 - 11:31

'Ervaringsdeskundigen in armoede van groot belang'

Foto van eurobiljetten uitkering ouderen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Groningen

Het nieuwe rapport ‘Uit de duivelskring van armoede’ gaat over armoede en schuldenproblematiek in Noord-Nederland. Marc Mulder, senior ervaringsdeskundige armoede en schulden bij Movisie: 'De wijze waarop armoede in Noord-Nederland wordt aangepakt is een les voor het hele land. Met name de wijze waarop de inzet van ervaringsdeskundigen is georganiseerd verdient navolging.'

Het stigma ontstijgen

'Armoede is meer dan een gemis van geld, het is het ontbreken van zelfrespect, eigenwaarde en geloof in eigen kunnen' aldus Mulder. 'De inzet van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting verkleint niet alleen de kloof tussen de leefwereld van mensen in armoede en de veeleisende mores van onze samenleving. Het laat ook zien dat je armoede en het bijbehorende stigma kunt ontstijgen.'

Emanciperende werking van ervaringswerk

Mulder: 'De ervaringsdeskundige is het levend bewijs dat de toekomst niet uitzichtloos hoeft te zijn en dat ook mensen die opgroeien in armoede een waardevolle positie in de samenleving kunnen innemen. De ervaringsdeskundigen leveren niet alleen een maatschappelijke bijdrage, ze zijn georganiseerd rond en vanuit ervaringsdeskundigheid en versterken zo elkaar. Deze emanciperende werking van ervaringswerk in armoede en sociale uitsluiting is hierdoor van groot belang.'

Categorie:
Provincie: