donderdag, 4. februari 2021 - 13:37

WOZ-waarde controleren kan geld besparen

woningen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amersfoort

Binnenkort valt de jaarlijkse aanslag gemeentelijke woonlasten bij alle huiseigenaren in de bus. Daarop staat ook de nieuwe WOZ-waarde van de woning. Die is dit jaar gemiddeld 7% hoger dan in 2020. Maar als de woningwaarde te hoog is, dan is ook de belastingaanslag te hoog. Gelukkig is het vrij eenvoudig om de waarde te controleren en bezwaar te maken. Gemiddeld levert iedere 10.000 euro verlaging een jaarlijkse besparing op van 50 euro.

Eén waarde, meerdere belastingen

De WOZ-waarde van een woning is de grondslag voor een aantal belastingen. Voor huiseigenaren gaat het onder andere om de onroerendezaakbelasting (OZB) en het eigenwoningforfait. Ook de waterschapsbelasting is gebaseerd op de WOZ-waarde en bij een erfenis of schenking van een woning bepaalt de woningwaarde de hoogte van de belasting.

Controleren makkelijk en gratis

Iedereen kan de WOZ-waarde van zijn woning kosteloos controleren bij het WOZ-waardeloket en gebruik maken van de gratis WOZ-check van Vereniging Eigen Huis. Die laatste laat zien of bezwaar maken zinvol is.

Bezwaar maken steeds eenvoudiger

Als blijkt dat de gemeente de WOZ-waarde van een woning te hoog heeft vastgesteld, dan kan de eigenaar daartegen bezwaar maken. Ook als die meent dat zijn huis te laag is gewaardeerd kan dat. Een hoge WOZ-waarde kan van belang zijn als daarmee bij de hypotheekrente omlaag kan, of als de eigenaar van plan is om dit jaar zijn huis te verkopen. Om bezwaar maken te vergemakkelijken bieden steeds meer gemeenten de mogelijkheid voor de huiseigenaar om zijn argumenten tegen de hoge WOZ-waarde telefonisch te bespreken. 

Effect hogere WOZ-waarde verschilt sterk per gemeente 

De huizenprijzen zijn het afgelopen jaar hard gestegen. Daardoor gaat ook de gemiddelde WOZ-waarde omhoog, dit jaar gemiddeld met ruim 7%, volgens toezichthouder de Waarderingskamer. In 2020 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde in ons land 270.000 euro, dit jaar is dat opgelopen naar 290.000 euro. Of daardoor ook de OZB-aanslag stijgt hangt af van het gemeentelijke belastingtarief. Daardoor kan de ontwikkeling van de woonlasten per gemeente sterk verschillen. De WOZ-waarde voor 2021 is gebaseerd op de waarde van de woning op 1 januari 2020. 

Categorie:
Provincie: