vrijdag, 5. februari 2021 - 19:19

Oriënterend onderzoek naar werkwijze informatieknooppunt contraterrorisme

Politielogo
Foto: Politie
Driebergen

De Inspectie Justitie en Veiligheid doet een oriënterend onderzoek naar de werkwijze en de onderlinge verhoudingen bij het informatieknooppunt van de politie dat zich bezighoudt met het verzamelen van informatie over Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER). Bij de Inspectie JenV zijn recent signalen binnengekomen over mogelijke misstanden bij dit knooppunt, zoals een onprofessionele werkwijze.

Zij heeft hierover ook van de politievakbonden signalen gekregen. De Inspectie JenV oriënteert zich op aard, omvang en ernst van gemelde problemen om te bepalen of ze nader onderzoek gaat doen.

Het informatieknooppunt CTER is een onderdeel van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie.

Recent publiceerde de Inspectie JenV haar onderzoek naar twee afdelingen van DLIO, de Dienst Landelijke Informatieorganisatie van de LE. Zij onderzoekt nog mogelijke misstanden bij een ander onderdeel van de LE: de Dienst Specialistische Operaties.

Categorie:
Provincie: