woensdag, 28. april 2021 - 17:54 Update: 28-04-2021 18:04

Overijssel start verdiepend onderzoek schades Kanaal Almelo-De Haandrik

damwand-uitbaggeren-fundering
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Zwolle/Almelo/De Haandrik

De provincie Overijssel laat extra onderzoek doen naar de oorzaak van schades aan woningen langs Kanaal Almelo-De Haandrik. Dit heeft de provincie bekendgemaakt.

Verdiepend 

Uit eerder onderzoek bleek dat een beperkt deel van de schades kan komen door werkzaamheden aan het kanaal. Daar wordt nu op specifieke punten verdiepend onderzoek naar gedaan. Het onderzoek is in handen van onafhankelijk onderzoeksbureau Deltares en wordt begeleid door experts uit het hele land.

Aanleiding verdiepend onderzoek

Bij de meerderheid van de schades is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. We horen van bewoners uit het gebied dat het ontbreken daarvan voor onrust zorgt. Zij komen in aanmerking voor een schadevergoeding, maar hebben de grootste zorgen over het herstel van hun woning zolang de oorzaak niet bekend is. Daarom wordt hier aanvullend onderzoek naar gedaan. Bij dit onderzoek naar de oorzaak -ook wel het faalmechanisme genoemd- wordt gekeken naar drie onderwerpen:

- Piping: een situatie waarbij zand wegstroomt met een (grond)waterstroom vanuit het kanaal. Dit kan verzakking veroorzaken.
- Veenoxidatie: onderzoek naar de aanwezigheid van veen en gevolgen van veenoxidatie. Hierbij kan na een periode van droogte grond wegzakken door het inklinken van veen.
- Waterpeil: ook kijken de onderzoekers of het verlagen van het waterpeil een mogelijke oplossing is om verzakking in de toekomst te voorkomen.
Mocht er daarnaast tijdens het onderzoek een andere mogelijke oorzaak in beeld komen, dan wordt dit ook meegenomen.

Onderzoek

Voor het onderzoek worden onder andere op een aantal plekken boringen gedaan. Dit vindt deels op grond van woningeigenaren plaats. Zij zijn individueel benaderd voor medewerking aan het onderzoek. Naar verwachting zijn de resultaten van het verdiepingsonderzoek eind juli gereed. Dit is afhankelijk van het verloop van het onderzoek. Tot die tijd worden betrokkenen met updates over het onderzoek op de hoogte gehouden.

Categorie:
Provincie: