dinsdag, 1. juni 2021 - 17:48 Update: 01-06-2021 18:00

Onderhandelaarsakkoord nieuwe politie-cao

agenten-uniform-politie
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

De voorzitters van de politievakorganisaties, minister Ferd Grapperhaus van Justitie & Veiligheid en korpschef Henk van Essen hebben vandaag een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe politie-cao. Dit meldt de politie dinsdagmiddag.

Salaris, vitaliteit en loopbaanontwikkeling, mobiliteit en capaciteit

In het onderhandelaarsakkoord, dat loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, zijn onder andere afspraken gemaakt over salaris, vitaliteit en loopbaanontwikkeling, mobiliteit en capaciteit. De vakorganisaties leggen het onderhandelaarsakkoord in de komende weken voor aan hun leden.

'Blij'

Korpschef Henk van Essen is blij met de uitkomsten. 'Het onderhandelaarsakkoord is tot stand gekomen in een periode van maatschappelijke onrust door de coronacrisis en economische onzekerheid. De relatief korte looptijd van een jaar geeft ons ook tijd en ruimte om nog lopende grote dossiers zorgvuldig te kunnen invoeren, zoals het nieuwe stelsel voor beroepsziekten. We zullen nu snel beginnen met de voorbereidingen van de volgende CAO’

Korte looptijd

Het onderhandelaarsakkoord kent een korte looptijd met focus op een aantal haalbare verbeteringen. In de vorige cao zijn veel afspraken gemaakt met daarbij enkele grote afspraken die doorlopen in 2021, zoals het nieuwe stelsel beroepsziekte en het nieuwe politieonderwijs. Deze afspraken vragen om zorgvuldige uitvoering. Het bereikte akkoord biedt daar dus nog tijd en ruimte voor. 

Korte CAO

Daarnaast heeft de keuze voor een korte cao te maken met de huidige economische situatie als gevolg van de coronacrisis, de demissionaire status van het kabinet en lopende formatie. De afgelopen periode heeft de politie voor verschillende uitdagingen gesteld. Aan de ene kant moest de politie in deze periode alle zeilen bijzetten om Nederland een adequaat niveau van politiezorg te garanderen. Tegelijkertijd is het belangrijk om oog te houden voor de werkbelasting en gezondheid van politiemensen.

Categorie:
Provincie: