zondag, 4. juli 2021 - 14:11 Update: 04-07-2021 14:46

Friesland luidt noodklok: bescherm Wadden tegen economisch gewin

Zeelucht bij strand
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Leeuwarden

De provincie Fryslân luidt de noodklok en vraagt actie van bestuurlijk Den Haag omdat er in en rond het Waddengebied nieuwe bedrijfsmatige activiteiten op de rol staan die kwetsbaar natuur gebied doorkruisen. Dit heeft de provincie Friesland bekendgemaakt.

'Natuur staat onder druk'

'Van winning van gas en zout tot kabels van windmolenparken; de natuur en de ecologie van de Waddenzee staat momenteel stevig onder druk. Er vinden al veel activiteiten in en rond de Waddenzee plaats, met alle zorgen van dien. Maar daarmee is het nog niet gedaan. Er staan nieuwe activiteiten in dit mooie, kwetsbare stukje Nederland op de rol', aldus de provincie. 

Nieuwe gas- en zoutwinning en windmolenpark op zee

Een dreigende, nieuwe gaswinning boven Schiermonnikoog en bij Ternaard onder de Waddenzee, zoutwinning bij Harlingen en windmolenparken op zee die met hun kabels ecologische en maatschappelijke problemen veroorzaken op land en op zee. Deze projecten doorkruisen kwetsbaar natuurgebied en ondermijnen daarnaast het maatschappelijk draagvlak voor productie van duurzame energie. Dit kan niet de nieuwe realiteit worden als het aan provincie Fryslân ligt.

'Werelderfgoed op de 1e plaats'

Hier wees het Omgevingsberaad Waddengebied de minister eerder ook al op. Het is tijd om het werelderfgoed op de eerste plaats te zetten.  Activiteiten zijn er niet gewenst als zij schadelijk zijn of blijvende schade veroorzaken in het gebied.

Tijd voor een nieuwe zienswijze

'De weg naar een uitstekend klimaat kan alleen met respect voor de omgeving. Het lijkt ons verstandig om te komen tot een eenmalige inpassing van alle beoogde windmolenparken. Bovendien moet het gedaan zijn met gas en zoutwinning in dit schitterende, maar ook ecologisch waardevolle gebied. Het is tijd voor een nieuwe zienswijze op deze punten met uiteraard de uitvoering van het klimaatakkoord in het vizier,' aldus gedeputeerde Sietske Poepjes.

Hoogspanningskabels

Minister Blok heeft een vervolgonderzoek opgestart om te kijken naar innovatieve technieken voor de aanleg van (hoogspannings-)kabels en leidingen door het Waddengebied. Provincie Fryslân hoopt dat dit onderzoek een eerste stap is om het draagvlak van het klimaatakkoord en de energietransitie door nieuw windparken ten noorden van het Waddengebied een nieuw fundament te geven.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: