donderdag, 8. juli 2021 - 12:56 Update: 08-07-2021 13:03

Utrecht vraagt Rijk om miljardeninvestering voor OV om woningtekort aan te pakken

nieuwbouw-woningen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Zowel de provincie als de gemeente Utrecht hebben forse bouwplannen klaarliggen om het nationale woningtekort terug te dringen, maar zonder investeringen van het nieuwe kabinet in uitbreiding van het Openbaar Vervoer (OV) kunnen die niet worden gerealiseerd. Dit melden de provincie en gemeente donderdag.

Oproep

Een alliantie van tientallen bedrijven, organisaties en overheden in de regio Utrecht doet daarom een oproep aan de formerende partijen VVD en D66 om de nationale en regionale woningbouwopgave te ondersteunen met investeringen in het openbaar vervoernetwerk.

Brede steun voor initiatief

Deze oproep wordt gedaan door de gemeente en provincie Utrecht en grote werkgevers als Rabobank, ASR en VodafoneZiggo. Ook grote kennisinstellingen (Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht) en innovatieve bedrijven op het Utrecht Science Park als Genmab en Bilthoven Biochemicals scharen zich achter het initiatief. Een investering in het openbaar vervoer wordt daarnaast ondersteund door NS en ProRail. 

'Oplopen woningtekort hoogste prioriteit'

'Het oplopende woningtekort is een urgent probleem dat de hoogste prioriteit moet krijgen, nationaal, regionaal en lokaal', zegt wethouder Lot van Hooijdonk. 'Als Utrechtse regio staan we klaar onze bijdrage te leveren aan deze landelijke ambitie. Datzelfde geldt voor de omslag naar duurzame vormen van mobiliteit. De woningen die we bouwen moeten goed verbonden worden met stad en regio. We investeren hier zelf in, maar deze nationale opgave is zo groot dat we dit niet zonder investeringen van het nieuwe kabinet kunnen realiseren. We doen dus een aanbod en tegelijkertijd een oproep aan het Rijk om hierin samen op te trekken.'

'Snelle en hoogwaardige ov-verbindingen noodzakelijk'

De aanleg van snelle en hoogwaardige ov-verbindingen is volgens de alliantie noodzakelijk voor de bouw van 104.000 tot 125.000 woningen, de komst van 80.000 banen en het versterken van de economische kern rondom innovatieve gezondheid en kennis op het Utrecht Science Park. Versterking van het openbaar vervoer in de provincie Utrecht ontlast de landelijke verbindingen en versterkt nationaal de bereikbaarheid. De investeringen zorgen ervoor dat de regio Utrecht zich kan ontwikkelen rond ov-knooppunten. Hierdoor blijft groen behouden en kan de regio een prettige en gezonde leefomgeving blijven.

Cruciaal voor Nederlandse economie

Utrecht kan met investeringen in bereikbaarheid ook verder groeien als regio die qua bedrijvigheid en werkgelegenheid cruciaal is voor de Nederlandse economie. De oproep volgt op het Utrechts Aanbod voor Midden-Nederland dat provincie en gemeenten eerder al deden aan de informateur. 'We hebben plannen klaarliggen voor verdere banengroei, maar die kunnen we alleen realiseren als die werkplekken ook bereikbaar zijn', zegt gedeputeerde Arne Schaddelee. 

'Uiterlijk 2040 alle wegen, spoorlijnen en fietsverbindingen regio Utrecht vol'

Uit de recente Integrale Mobiliteits Analyse (IMA) van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat blijkt dat uiterlijk 2040 alle wegen, spoorlijnen en fietsverbindingen in de regio Utrecht vol zijn. 'Met name in de provincie Utrecht komen belangrijke vervoersknooppunten van Nederland samen en hier vallen dus de zwaarste klappen. Maar ook de rest van het land loopt aanzienlijke schade op als het hart van het land, Utrecht, stilstaat.'

Categorie:
Provincie: