zondag, 18. juli 2021 - 12:23 Update: 18-07-2021 19:34

Dijken Limburg houden stand, waterpeil zuidelijk deel zakt langzaam

Venlo

De dijken in Limburg hebben afgelopen nacht standgehouden tegen het hoge water. In het zuidelijke deel van de provincie begint het waterpeil te zakken maar dit gaat heel langzaam.

Terugkeer naar woning nog onzeker

Hierdoor is het voor geëvacueerde bewoners in Midden-Limburg nog afwachten wanneer zij mogelijk vandaag terug kunnen naar hun woningen. Dit blijkt uit de persconferentie die de Veiligheidsregio Limburg-Noord zondagmiddag heeft gehouden.

Persconferentie hoogwater

De persconferentie, waar de voorzitter van de veiligheidsregio Limburg-Noord, de Regionaal Operationeel Leider van het calamiteitenteam en een vertegenwoordiger van het waterschap spraken, werd om 12.00 uur gehouden. 

Zakkend water gevaar voor bezwijkende dijken

Het zakkende water kan voor de dijken tot gevaarlijke situaties leiden. Daarom worden alle dijken door dijkexperts in de gaten gehouden, geschouwd en gecontroleerd.  In het zuidelijke deel van de veiligheidsregio is het water in de Maas aan het zakken. In de loop van de zondagochtend gaan dijkexperts van het waterschap op pad om de veiligheid van de dijken te inspecteren. Dit kan alleen als het water voldoende is gezakt, zodat zij goed kunnen zien hoe de dijk eraan toe is aan de waterzijde. Op basis hiervan besluiten zij of het verantwoord is om de dijk vrij te geven.

Voorkom extra belasting van dijken

Voor de dijken in de meer noordelijke gebieden in Limburg waar het water nog niet aan het zakken is waarschuwt de Veiligheidsregio Limburg-Noord om deze te mijden. 'Dijken zijn geliefde plekken om te wandelen. De dijken hebben het op het moment al zwaar met de hoge waterstand. Voorkom schade en verzakking van de dijken en betreedt deze dus niet en ga ergens anders wandelen', aldus de veiligheidsregio.

Zwemmende man uit rivier de Niers bij Gennep gehaald

Zondagochtend troffen hulpdiensten in de rivier de Niers bij Gennep in het uiterste noordelijke puntje van de provincie Limburg een zwemmer aan, zo werd bekendgemaakt tijdens de persconferentie. De voorzitter van de veiligheidsregio Limburg-Noord deed tijdens de persconferentie de dringende oproep om niet te gaan zwemmen in de Maas of rivieren omdat dit levensgevaarlijk is. Er bevinden zich in het stromende water, al dan niet drijvend, zaken als boomstammen maar ook andere spullen die tot levensgevaarlijke situaties kunnen leiden als men zich in of met een bootje op het water begeeft. Recreatie in of op de Maas wordt sterk afgeraden.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):