woensdag, 21. juli 2021 - 17:13 Update: 21-07-2021 17:19

Gepensioneerde Eindhovenaar krijgt boete van ruim 1 miljoen voor belastingontduiking

pensioengeld
Eindhoven

Een gepensioneerde man uit Eindhoven heeft van het Openbaar Ministerie (OM) een strafbeschikking van ruim 1 miljoen euro opgelegd gekregen. Dit meldt het OM woensdagmiddag.

Belastingontduiking

Het OM verwijt hem belastingontduiking door in strijd met de werkelijkheid namens hem en zijn echtgenote aangifte te doen als buitenlands ingezetenen. 'Uit onderzoek is gebleken dat zij het merendeel van het jaar in Nederland verbleven en daarmee in Nederland belastingplichtig waren', aldus het OM.

Debit-credit card project

De verdachte werd onderwerp van onderzoek in het zogeheten “debit-credit card project”. Dit project is opgestart omdat er nog altijd mensen zijn die door hen aangehouden buitenlands vermogen niet opgeven bij de Belastingdienst. De exacte (financiële) omvang van deze vorm van belastingontduiking is onbekend maar wordt hoog ingeschat. De schatkist loopt zo inkomsten mis. Daarnaast is de herkomst van buitenlands bezit en gelden die zijn gestald op rekeningen in het buitenland vaak moeilijk te controleren.

Probleem van niet-aangegeven buitenlands vermogen

Het OM, de FIOD en de Belastingdienst hebben de handen ineen geslagen om het probleem van niet-aangegeven buitenlands vermogen aan te pakken. Het doel is om gezamenlijk tot een rijksbrede en integrale aanpak van dit verschijnsel te komen. De FIOD startte onder leiding van het Functioneel Parket een aantal strafrechtelijke onderzoeken naar aanleiding van een analyse van de Belastingdienst van gegevens van betalingen die mensen in Nederland doen met buitenlandse betaalkaarten. 

Nader onderzoek

Daarbij wordt gekeken of deze betaalkaarten gebruikt worden door mensen die in Nederland belastingplichtig zijn. Vervolgens wordt nagegaan of deze belastingplichtigen buitenlands vermogen in hun belastingaangifte hebben aangegeven. Als blijkt dat er geen buitenlands vermogen is aangegeven wordt een nader onderzoek ingesteld.

Onderhavige zaak

Eén van de gestarte onderzoeken betreft deze zaak. Het echtpaar bleek in Nederland betalingen te hebben gedaan met een betaalkaart die was gekoppeld aan een Zwitserse bankrekening, De omvang en frequentie van de betalingen deed echter vermoeden dat de gebruiker(s) voornamelijk in Nederland verbleven. Aan de Belastingdienst was echter opgegeven dat zij in Zwitserland woonden en daar belastingplichtig waren. Uit het strafrechtelijke  onderzoek is gebleken dat het echtpaar het merendeel van het jaar in Nederland woonde en dus (ook) hier belastingplichtig was. Het nadeel voor de schatkist over de jaren 2013 tot en met 2016 is geschat op ruim 1.2 miljoen euro.

Passende afdoening

Het OM ziet de strafbeschikking, gezien de vergevorderde leeftijd en persoonlijke omstandigheden van de man, als passend. Temeer nu het echtpaar het nadeelsbedrag van ruim 1,2 miljoen aan de Belastingdienst heeft betaald. De zaak van de echtgenote is geseponeerd, onder meer, vanwege haar geringe rol bij de strafbare feiten.

Categorie:
Provincie: