dinsdag, 10. augustus 2021 - 15:05 Update: 10-08-2021 15:48

Hof: 'mobiel op schoot of op been is geen vasthouden'

Hof: bedienen telefoon in houder is niet verboden
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Leeuwarden

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in een hoger beroepzaak een automobilist gelijk gegeven dat de boete van 240,- euro die een kantonrechter had opgelegd voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden onterecht is. De man hield de telefoon niet vast maar had hem op zijn schoot liggen.

Boete van 240,- euro hoeft niet betaald te worden

Het hof deed deze uitspraak maandag. De kantonrechter had de boete van 240,- euro opgelegd op grond van de Wet Mulder voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Het hof heeft degene aan wie de boete is opgelegd in het gelijk gesteld. De boete hoeft niet betaald te worden.

Beslissing van de kantonrechter

Op 24 november 2020 heeft de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland geoordeeld dat onder het begrip vasthouden ook moet worden verstaan het op schoot hebben van de mobiele telefoon. De kantonrechter heeft de boete van het CJIB in stand gelaten. Tegen deze beslissing van de kantonrechter is hoger beroep ingesteld door degene aan wie de boete is opgelegd.

Geen vasthouden

In deze zaak kan niet worden vastgesteld dat de telefoon is vastgehouden tijdens het rijden. Volgens het hof kan het op schoot of op het been hebben van een mobiele telefoon niet worden gezien als vasthouden in de zin van artikel 61a Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

Categorie:
Provincie: