woensdag, 20. oktober 2021 - 10:45

Faunabescherming verhoogt tipgeld opsporing wolvendoder tot 16.000 euro

Foto van wolf | Sxc
Foto: SXC
Renkum

De Faunabescherming heeft met hulp van sympathisanten en donateurs het tipgeld om de dader die wolf GW1490m gedood heeft verhoogd tot 16.000 euro

De boosheid over de laffe daad om de wolf te schieten heeft een storm aan reacties opgeleverd. Afgelopen vrijdag loofde de Faunabescherming een tipgeld van 5.000 euro voor de gouden tip die zou leiden tot opsporing en berechting van de dader, binnen drie dagen hebben sympathisanten dat tipgeld via de website van de Faunabescherming meer dan verdrievoudigd. Nog steeds komen er nieuwe giften binnen.

De Faunabescherming vindt het van groot belang dat schutter die de wolf doodde wordt opgespoord en berecht, omdat de precedentwerking van dit misdrijf andere soortgelijke misdrijven zou kunnen uitlokken wanneer deze daad onbestraft zou blijven.

De Faunabescherming maakt zich zorgen over de demonisering die rond de wolf plaatsvindt. Organisaties als de KNJV, LTO Nederland en de directeur van De Hoge Veluwe hebben gepleit de wolf bejaagbaar te maken, hoewel dat wettelijk verboden is en de wolf nauwelijks problemen veroorzaakt.

In Nederland bestaat het voedsel van de wolf goeddeels uit in het wild levende dieren zoals edelhert en wild zwijn. Pas als een wolf uit z’n eigen territorium verdreven wordt en gaat zwerven, valt hij terug op landbouwhuisdieren. Daarmee is het massale afschot van edelherten en zwijnen, groter dan ooit tevoren, niet alleen onverstandig maar ook in strijd met Europese beschermingsrichtlijnen en uitlokking van overlast.

Categorie:
Provincie: