dinsdag, 30. november 2021 - 21:28 Update: 01-12-2021 10:01

Isolatie en quarantaine echtpaar dat gedwongen verbleef in Beatrixoord beëindigd

ziekenauto-seh-ziekenhuis
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Groningen

De gedwongen opname van het echtpaar dat eerder deze week vertrok uit het quarantainehotel op Schiphol en vervolgens door de Koninklijke Marechaussee (KMAr) in een vliegtuig op Schiphol dat op het punt stond om te vertrekken, werd aangehouden, is opgeheven. Het echtpaar verbeef sinds hun aanhouding gedwongen in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), locatie Beatrixoord in Haren. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdagavond

UMCG

Het OM Noord-Nederland heeft besloten geen verzoek tot voortzetting van beide getroffen maatregelen in te dienen bij de rechtbank Noord-Nederland. 'Dit besluit is genomen met inachtneming van alle wettelijke eisen, waaronder een advies van de inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg en jeugd', aldus het OM.

Gesloten afdeling

De twee mensen, een man en een vrouw, zaten op een gesloten afdeling, op basis van een beschikking van de voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland. Gedwongen isolatie vindt plaats op de afdeling van een door de minister van VWS aangewezen ziekenhuis. Voor alle infectieziekten is dat het Universitair Medisch Centrum Groningen, locatie Beatrixoord in Haren.

Stappenplan

Het stappenplan om te komen tot gedwongen isolatie staat hier beschreven. Hierin zijn de taken en activiteiten van de verschillende actoren – zoals veiligheidsregio, de officier van justitie en de rechtbank – schematisch weergegeven. Onderdeel daarvan is dat de officier van justitie de procedure beoordeelt.

Tweede PCR-test vrouw negatief

Het verzoek tot voortzetting van de isolatie van de vrouw is niet ingediend omdat er - na een eerste positieve test van 26 november 2021 afgenomen door de GGD Kennemerland  - sprake is van een tweede negatieve PCR test afgenomen op locatie UMCG Beatrixoord op 29 november 2021. Daarmee is op dit moment niet meer voldaan aan de voorwaarden die in de Wet Publieke Gezondheid worden gesteld voor gedwongen isolatie.

Twee PCR-testen man negatief 

Het verzoek tot voortzetting van de quarantaine van de man is niet ingediend, omdat deze verplichte quarantaine was gebaseerd op de eerste positieve test van de vrouw en het intensieve contact tussen hen beide. De twee bij de man afgenomen PCR testen waren negatief. Met de tweede negatieve test van de vrouw is ook in het geval van de man niet meer voldaan aan de voorwaarden van de Wet Publieke Gezondheid. Door het besluit om de verzoeken tot verlenging niet in te dienen bij de rechtbank zijn de beschikkingen tot gedwongen opname van de vrouw en de man opgeheven.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: