zaterdag, 15. januari 2022 - 19:09

Demonstratie Amsterdam zondag 16 januari onder voorwaarden toegestaan

Mobiele eenheid op Museumplein
Foto: Bon
Amsterdam

De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en OM) staat de aangekondigde demonstratie tegen de landelijke coronamaatregelen op zondag 16 januari onder voorwaarden toe. In goed overleg met de organisatie zijn afspraken gemaakt om de demonstratie vreedzaam en verantwoord te laten verlopen, met oog voor de gezondheid en veiligheid van demonstranten, bewoners, ondernemers en bezoekers van Amsterdam.

De organisator neemt afstand van groepen en personen die uit zijn op een confrontatie met de politie. De afspraken gaan verder over de route en tijden, naleving van de coronamaatregelen, het volgen van aanwijzingen van verkeersregelaars en politie en de veiligheid van demonstranten bij dreiging van ongeregeldheden.

Veiligheidsrisicogebied

De politie houdt er rekening mee dat er mensen naar de demonstratie komen die wapens of illegaal vuurwerk bij zich hebben. Voor de veiligheid van vreedzame demonstranten en omstanders, worden de locaties van vertrek (Oosterpark, Westerpark, Olympisch stadion) en aankomst (Museumplein) en de looproutes aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Iedereen in het veiligheidsrisicogebied kan preventief gefouilleerd worden. Het veiligheidsrisicogebied wordt zo snel mogelijk opgeheven zodra de groep demonstranten is vertrokken.

Appèl op demonstranten

Burgemeester Halsema verzoekt de individuele demonstranten dringend zich aan de voorschriften te houden, aanwijzingen van verkeersregelaars en politie op te volgen en voor hun eigen veiligheid en die van anderen de demonstratielocatie te verlaten bij dreiging van ongeregeldheden of geweld.

Als blijkt dat de voorschriften niet worden nageleefd, strafbare feiten worden gepleegd en/of wanordelijkheden plaatsvinden of dreigen plaats te vinden, kan de politie optreden mede ten behoeve van de veiligheid van de vreedzame demonstranten.

Categorie:
Provincie: