maandag, 21. februari 2022 - 8:57

Minder autorijbewijzen verstrekt dan voor coronacrisis

autorijschool-les-praktijk
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

In 2021 werden er 7,8 procent meer nieuwe autorijbewijzen afgegeven dan een jaar eerder. In totaal kwamen er 178 duizend nieuwe autorijbewijshouders bij. Wel is dit nog altijd 17,7 procent minder dan in het jaar vóór de coronapandemie. Eind 2021 beschikten minder jongeren en meer ouderen over een autorijbewijs dan een jaar daarvoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Ruim 11,4 miljoen personen waren op 1 januari 2022 in het bezit van een Nederlands autorijbewijs. Dat is ongeveer evenveel (0,1 procent meer) als een jaar eerder. In februari 2021 was het aantal afgegeven nieuwe autorijbewijzen met 177 het laagst. Ook tijdens de eerste lockdown in 2020 liep het aantal nieuwe autorijbewijzen fors terug. Van 16 maart tot 16 mei 2020 werden alle rijexamens geannuleerd. Het aantal afgiftes nam daardoor in korte tijd af naar 416 in de maand april.

Tijdens de lockdown van 15 december 2020 tot begin maart 2021 vonden geen rijexamens plaats. Vanaf 3 maart 2021 waren rijexamens en lessen voor het autorijbewijs weer toegestaan. Tijdens de lockdown die op 19 december 2021 inging, konden de autorijlessen en rijexamens wel doorgaan omdat deze toen als essentiële dienstverlening aangemerkt werden. Het aantal afgegeven nieuwe autorijbewijzen was in december 2021 hoger dan in de maand december van de voorgaande twee jaren.

Minder jongeren met een autorijbewijs

Dat rijexamens tijdelijk niet afgenomen werden, had met name invloed op het aantal nieuwe autorijbewijsbezitters, dat voor het grootste deel uit jongeren bestaat. Bij jongeren van 17 jaar nam het aantal autorijbewijsbezitters in 2021 ten opzichte van het jaar ervoor met 17 procent af naar 10 duizend. Vergeleken met 2019, het jaar vóór de coronacrisis, was er zelfs een daling van 45,4 procent. 

Liet het aantal autorijbewijsbezitters onder 18- tot 20-jarigen in 2019 nog een stijging zien (2,3 procent), in de twee daaropvolgende jaren nam het af met respectievelijk 10,5 procent en 8,3 procent.

Categorie:
Provincie: