donderdag, 21. april 2022 - 17:32

Postcodegebied compensatieregeling waardedaling mogelijk uitgebreid

Stenenmuur
Foto: daw8ID
Gieten

Eerder vandaag publiceerde het Instituut voor Mijnbouwschade (IMG) een onderzoek op haar website over de waardedalingsregeling. Vorig jaar werd al aangekondigd dat de huidige regeling geactualiseerd zou worden. Begin juni moet hier nog besluitvorming over plaatsvinden en het is de bedoeling dat na de zomer de regeling in werking treedt. Voor Aa en Hunze betekent het een uitbreiding met twee postcodes.

“Een stap in de goede richting” zegt burgemeester Hiemstra. “Vanuit de gemeente Aa en Hunze hebben wij regelmatig richting het IMG en de minister van Economische Zaken en Klimaat aangegeven dat het niet is uit te leggen waarom de waardedalingsregeling alleen van toepassing is op het postcodegebied Spijkerboor. Terwijl er buiten dit postcodegebied ook sprake is van schade als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld. Zoals het nu lijkt komen er na de zomer meer inwoners van Aa en Hunze in aanmerking voor compensatie van waardedaling en wel in de dorpen Oud Annerveen, Nieuw Annerveen en Eexterveenschekanaal.”

Waardedalingsregeling en onderzoek

Sinds september 2020 vergoedt het IMG schade als gevolg van waardedaling van woningen. Bij het vaststellen van de schade wordt de methode van Atlas Research gebruikt en geldt 1 januari 2019 als peildatum. In opdracht van het IMG heeft Atlas het onderzoek naar de waardedaling geactualiseerd voor de peildatum 1 januari 2021. Bij dit onderzoek heeft de Adviescommissie Waardedaling advies uitgebracht. Het onderzoek en wat de gevolgen zijn voor woningeigenaren in het gebied is te vinden op www.schadedoormijnbouw.nl.