maandag, 9. mei 2022 - 15:41 Update: 09-05-2022 15:46

RWS verhoogt waterpeil IJsselmeer vanwege droogte

Foto van waterstand NAP peil | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Lelystad

Rijkswaterstaat gaat het normale waterpeil in het IJsselmeer met 'enkele centimeters' verhogen om vanwege de aanhoudende droogte een extra watervoorraad op te bouwen. Dit heeft Rijkswaterstaat bekendgemaakt.

Hoog neerslagtekort

'Het neerslagtekort in Nederland is hoog en zal de komende periode verder toenemen. Het KNMI verwacht de komende twee weken weinig neerslag, en de temperaturen gaan omhoog', aldus Rijkswaterstaat. 

Wateraanvoer Rijn en Maas 'voldoende'

De wateraanvoer vanuit de Rijn en de Maas is aan de lage kant maar voldoende. Grondwaterstanden zijn vooral in het zuiden van het land regionaal laag. Het beschikbare bodemvocht in de bovengrond is in veel gebieden in het land laag.

Waterpeilen verhoogd

Waterschappen en Rijkswaterstaat houden de situatie nauwlettend in de gaten en nemen maatregelen waar nodig. Zo wordt in diverse gebieden extra water vastgehouden en worden waterpeilen verhoogd. In het zuiden van het land zijn diverse onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater van kracht.

Droogtemonitor

De droogtemonitor is een product van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN-LCW) met bijdragen van de waterschappen, Rijkswaterstaat, het KNMI, de provincies, het ministerie van LNV en Vewin.

Categorie:
Provincie: