zaterdag, 14. januari 2023 - 17:05 Update: 14-01-2023 17:10

Woudagemaal ingezet om waterstand Friese boezem te verlagen

Woudagemaal ingezet om waterstand Friese boezem te verlagen
Foto: Daniël Hartog
Lemmer

Wetterskip Fryslân heeft zaterdag 14 januari het historische Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer in werking gezet om water af te voeren van de Friese boezem. De afgelopen week is veel regen gevallen en heeft het hard gewaaid. Ook de komende dagen wordt veel regen en harde wind verwacht. Omdat de spuimogelijkheden naar de Waddenzee beperkt zijn, zetten we de extra pompcapaciteit van het Woudagemaal in.

De afgelopen week is er rond de 25 millimeter neerslag gevallen in Fryslân.  Ook de komende dagen wordt veel regen verwacht. Omdat de bodem door veel neerslag in korte tijd verzadigt raakt, voeren de poldergemalen overtollig water af naar de boezem. Hierdoor stijgt de waterstand op de Friese boezem en is extra afvoer nodig. Het Hooglandgemaal en Woudagemaal kunnen gezamenlijk ongeveer 14 miljoen m3 water per etmaal afvoeren. Daarnaast draait ook gemaal de Heining bij Marrum op volle toeren.

Waterstanden

Het gemiddelde streefpeil van de Friese boezem is -52 cm. N.A.P. Begin deze week was de waterstand gemiddeld  -58 cm. N.A.P. Vanwege de weersverwachting hadden we de waterstand preventief verlaagd. Inmiddels is dit weer gestegen naar een gemiddelde waterstand van - 50 cm. N.A.P. Lokaal, vooral in het noordoosten, kunnen hogere waterstanden voorkomen. Dit is een gevolg van opstuwing door harde westenwind en beperkte spuimogelijkheden in het Noorden. 

Categorie:
Provincie: