donderdag, 23. februari 2023 - 15:21

Medewerkers Schiphol kunnen anoniem meldingen doen bij M

Schiphol
Foto: fbf
Haarlemmermeer

Schiphol is als internationale en belangrijkste luchthaven van ons land een aantrekkelijk doelwit voor de (internationaal) georganiseerde criminaliteit. Criminele partijen maken gebruik van de infrastructuur op Schiphol en benaderen daarbij regelmatig personeel op de luchthaven om klussen voor hen te doen. Zo proberen criminelen toegang te krijgen via medewerkers, door hen bijvoorbeeld over te halen een deur open te laten, pakketjes op te halen of weg te brengen. Daarbij deinst men niet terug voor intimidatie, chantage en bedreiging.

Campagne Meld Misdaad Anoniem 

Met de nieuwe campagne van M willen de samenwerkende partijen op Schiphol het bewustzijn én de meldingsbereidheid van medewerkers verder vergroten.

Burgemeester Marianne Schuurmans: ‘Het is belangrijk dat mensen weten dat signalen of vermoedens van ondermijning anoniem gemeld kunnen worden. Dat kan – vertrouwelijk - in de eigen organisatie of bij het Team Criminele Inlichtingen van de Koninklijke Marechaussee en nu ook bij Meld Misdaad Anoniem. Deze campagne geeft daar meer bekendheid aan en M is tegelijkertijd een extra meldpunt.’   

De campagne bestaat uit video’s en digitale en fysieke toolkits gericht op medewerkers op de luchthaven. Denk aan animaties over verdachte situaties op de werkvloer waarmee de alertheid en de meldingsbereidheid kunnen worden vergroot. De publieke en private partners van Sterke Luchthaven verspreiden de campagne er wordt een online geadverteerd. De campagne is te zien op www.sterkeluchthaven.nl/melden.  

Sterke luchthaven 

In 2020 is in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer het Ondermijningsbeeld Schiphol opgesteld. In dit rapport staan verschillende aanbevelingen om de aanpak van ondermijning op de luchthaven verder te versterken. Dit was de basis voor de publiek-private samenwerking onder de naam Sterke Luchthaven die twee jaar geleden van start ging. Publieke en private partijen werken onder deze naam aan diverse activiteiten om ondermijnende criminaliteit op en rond Schiphol tegen te gaan. De aanpak richt zich op bewustwording en meldingsbereidheid van medewerkers. De M-campagne sluit hierop aan.

Naast bewustwording van medewerkers zijn er ook technische oplossingen ontwikkeld zoals camera’s en poortjes. 

Partners Sterke Luchthaven  

Bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit op Schiphol zijn de volgende partijen betrokken: de gemeente Haarlemmermeer, Belastingdienst, Douane, FIOD, Koninklijke Marechaussee, Openbaar Ministerie, Nationale Politie, NCTV, RIEC NH, KLM, Schiphol Group en andere bedrijven en organisaties op Schiphol.

Categorie:
Provincie: