donderdag, 9. maart 2023 - 10:35 Update: 09-03-2023 12:47

Alliander: elektriciteitsnet woonwijk vol, stroomuitval niet ondenkbaar

stopcontact-stroom-kinderbeveiliging
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Arnhem

Het tempo waarin Nederland verduurzaamt, vraagt veel meer van het elektriciteitsnet. 'Hierdoor kunnen na grote bedrijven nu ook consumenten en kleine ondernemingen te maken krijgen met het elektriciteitsnet dat volloopt waardoor stroomuitval niet meer ondenkbaar is', zo stelt Alliander donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers over 2022.

Knipperende verlichting en stroomuitval

Netwerkbedrijf Alliander heeft het afgelopen jaar opnieuw meer geïnvesteerd dan voorgaande jaren. In 2022 kwam het totaalbedrag uit op € 1,2 miljard. Er werden meer elektriciteitskabels gelegd en nieuwe elektriciteitshuisjes geplaatst en omgebouwd.  'Om woningeigenaren zoveel mogelijk te helpen, gaat Alliander hen waar mogelijk toch aansluiten door het net tijdelijk extra te belasten. Hierdoor kunnen er, tot het moment dat het net is uitgebreid, wel meer spanningsproblemen ontstaan', aldus Alliander.

Energietransitie

De energietransitie is nu echt op stoom. Ook steeds meer consumenten en kleine bedrijven zijn flink aan het verduurzamen. Zo nam in het gebied waar netbeheerder Liander (dochteronderneming van Alliander) actief is, het aantal woningen en kleine bedrijven met zonnepanelen op daken met een kwart toe tot ruim 760.000. Het aantal warmtepompen in woningen stijgt landelijk snel. Inmiddels staat de teller hiervan op een miljoen. En ook het aantal elektrische auto’s is in Nederland in twee en een half jaar tijd verdriedubbeld tot meer dan 300.000. 

Hoger elektriciteitsverbruik 

Dit alles leidt tot een stevige toename van het elektriciteitsverbruik in de woonwijk. Dat is eveneens te zien aan het aantal aanvragen van consumenten die een zwaardere elektriciteitsaansluiting nodig hebben. Liander ontving hiervoor in 2022 ruim 43.000 aanvragen. Een verdubbeling ten opzichte van het aantal aanvragen in 2020. 

Alliander kan huidige tempo niet bijhouden

Gelet op de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord, zal de verduurzaming in Nederland de komende jaren met een nog grotere snelheid gepaard gaan. Het is voor Alliander echter onmogelijk om dit tempo van de energietransitie bij te houden. Het elektriciteitsnet in de woonwijken moet flink worden uitgebreid om alle nieuwe aansluitingen en verzoeken voor een zwaardere aansluiting te kunnen realiseren.  

Elektriciteitsnet zwaarder belasten

'Het elektriciteitsnet in woonwijken is op veel plaatsen nog niet berekend op de snelheid waarmee consumenten hun huis verduurzamen. Onze mensen werken hard om dit net aan te passen, zodat consumenten hun verduurzamingsplannen kunnen uitvoeren. Afgelopen jaar werden weer meer kabels aangelegd en meer elektriciteitshuisjes geplaatst dan het jaar daarvoor. Om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen, moeten er de komende jaren 20.000 elektriciteitshuisjes komen. En 1 op de 3 straten gaat open om de verzwaring van het elektriciteitsnet te realiseren. Een stevige klus die we niet zo snel kunnen uitvoeren als het tempo waarmee de vraag naar elektriciteit stijgt', zegt Maarten Otto, CEO Alliander.

Personeels- en materiaaltekorten

'Naast dat dit een gigantische opgave is, hebben we ook te maken met personeels- en materiaaltekorten waardoor we niet overal tegelijk aan de slag kunnen. Dat betekent dat we in de nabije toekomst helaas tijdelijk niet alle consumenten en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting direct kunnen helpen wanneer het net in de wijk vol raakt. We hebben daar nu al op enkele plaatsen mee te maken, maar we voorzien dat dit aantal de komende jaren gaat oplopen. Om onze klanten zo goed mogelijk in hun behoeften te voorzien, kiezen we er daarom voor een deel van de nieuwe aansluitingen of verzwaringen toch te realiseren en daarmee het net tijdelijk extra te belasten', aldus Otto.

Stroomuitval en niet terug kunnen leveren van zonne-energie  

Door die extra belasting is het mogelijk dat spanningsproblemen toenemen. Dit varieert van het korte tijd niet kunnen terugleveren van zonne-energie tot knipperende verlichting in huis. In een enkel geval kan de extra belasting leiden tot stroomuitval op individueel, straat- of wijkniveau. Of dat gebeurt, is afhankelijk van de vraag naar elektriciteit op een bepaald moment en daardoor moeilijk te voorspellen. 

Categorie:
Provincie: