dinsdag, 21. maart 2023 - 21:27

FNV: 2e landelijke staking ziekenhuizen half april

wachtruimte-ziekenhuis
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Amsterdam

Er komt een tweede landelijke staking in de algemene ziekenhuizen en revalidatiecentra. Dit meldt FNV dinsdag.

'Geen enkele blijk van urgentie'

'Nog meer ziekenhuismedewerkers zullen hier aan meedoen. Volgens FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, werknemersvereniging FBZ en NU’91 laat de werkgeverskoepel NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) het hier op aankomen. Volgens de vier vakbonden geeft de NVZ geen enkele blijk van urgentie om tot een fatsoenlijke cao voor de ruim 200.000 werknemers in ziekenhuizen en revalidatiecentra te komen', aldus FNV.

Draaiboeken

De actiecomités in de ziekenhuizen zijn volop bezig met het maken van draaiboeken voor de tweede actiedag. In deze draaiboeken wordt vastgelegd welke afdelingen meedoen. Deze draaiboeken vormen de basis voor de veiligheidsoverleggen tussen vakbonden, vertegenwoordigers van actiecomités en ziekenhuisdirecties, waarin de afspraken worden gemaakt die nodig zijn om de patiëntveiligheid te waarborgen.

Steeds meer actiebereidheid

De bonden hebben in de voorbereiding van de eerste actiedag gezien dat de actiebereidheid sterk steeg naarmate de actiedag naderde. Een aantal afdelingen had hun draaiboeken niet op tijd klaar om nog mee te kunnen doen met de acties op 16 maart. De actiebereidheid is de afgelopen weken alleen maar toegenomen. Daarom verwachten de bonden ook bij een tweede actiedag meer deelnemende ziekenhuizen en afdelingen en zal de impact van deze tweede stakingsdag nog groter zijn dan die van de eerste.

16 maart

Vorige week donderdag 16 maart draaiden duizenden werknemers op 64 locaties een zondagsdienst. Dit is het ultieme actiemiddel in de ziekenhuizen. Alleen spoedeisende zorg gaat dan door. De vakbonden schatten in dat op 16 maart zo’n 100.000 werknemers, van ruim 1.400 afdelingen, het werk neerlegden. Alles wijst erop dat de tweede staking in april nog groter wordt. Een flink aantal ziekenhuizen en revalidatiecentra dat de vorige keer niet meedeed sluit nu aan. Ook het aantal afdelingen in ziekenhuizen zal fors toenemen. Dat leiden de vakbonden af uit het aantal
draaiboeken dat tot nu toe is ingeleverd.

Harde acties

Het zorgpersoneel grijpt niet snel naar harde acties, zoals een staking. Maar de zorgmedewerkers zijn zo boos dat ze het zwaarste actiemiddel inzetten. Tijdens de actiedag werken ze alsof het een zondag is. Dat betekent dat geplande opnames en poliklinische afspraken niet doorgaan; spoedzorg uiteraard wel. Op 16 maart waren er vooral veel lawaaiprotesten, ‘stille’ tochten en sit-downs. Zorgmedewerkers vinden dat de werkgevers, verenigd in de NVZ, hen ‘laten zitten.’ 

Eisen vakbonden

De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 10% voor 2023 met een bodem. Ook willen de bonden dat werknemers die met het openbaar vervoer reizen de volledige reiskosten vergoed krijgen en dat de kilometervergoeding omhooggaat. De onregelmatigheidstoeslag moet betaald worden over het volledige uurloon, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen salarisgroepen. Er moeten goede afspraken worden gemaakt over de vergoeding van de bereikbaarheidsdiensten. Deze moeten in tijd en geld fors worden verhoogd. Ook willen de vakbonden dat de wensen van de werknemer leidend zijn voor de vaststelling van het basisrooster en dat de werknemer hierin een eerste keuze heeft.

Ruim 200.000 medewerkers

De cao Ziekenhuizen geldt voor ruim 200.000 werknemers in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Nederland telt 65 ziekenhuizen en 14 revalidatiecentra, waarvan een aantal met meerdere locaties. De cao Ziekenhuizen liep af op 31 januari 2023. De onderhandelingen voor een nieuwe cao verliepen al vanaf het begin uiterst moeizaam.

Categorie:
Provincie: