dinsdag, 2. mei 2023 - 22:51 Update: 02-05-2023 22:52

Ziggo moet een waarschuwingsbrief van Brein aan haar klant sturen

Foto van toga van rechter | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Arnhem

Brein heeft ontdekt dat via een IP-adres van een klant van Ziggo een bibliotheek met honderden auteursrechtelijk beschermde e-books openbaar via het internet toegankelijk is. De e-books in die bibliotheek kunnen door internetgebruikers zonder tegenprestatie worden gedownload.

Brein heeft de naam en het adres (NAW-gegevens) van deze Ziggo-klant niet. Daarom wil Brein dat Ziggo een waarschuwingsbrief naar haar klant met dat IP-adres stuurt met het dringende verzoek om de openbare toegang tot die bibliotheek af te sluiten. Ziggo wil niet meewerken aan dit verzoek. Ziggo is er niet van overtuigd dat de Ziggo-klant de database met e-books (bewust) openbaar heeft gemaakt, zodat onvoldoende duidelijk is dat deze klant inbreuk maakt op de auteursrechten op die e-books. Verder meent Ziggo dat zij op grond van de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) deze gegevens niet voor dit doel mag gebruiken.

Oordeel van het hof

Het hof komt in dit kort geding tot het voorlopig oordeel dat Ziggo verplicht is om de waarschuwingsbrief aan haar klant te sturen. Als de klant de online toegang tot die bibliotheek dan nog steeds niet afsluit zal Ziggo ook de NAW-gegevens van deze klant aan Brein moeten verstrekken. Brein heeft aannemelijk gemaakt dat sprake is van inbreuk op de auteursrechten van de schrijvers die bij Brein zijn aangesloten. Het hof vindt de belangen van Brein om de openbare toegang via internet tot deze bibliotheek af te laten sluiten zwaarder wegen dan de inbreuk op de privacy van de Ziggo-klant en het belang van Ziggo. Het hof geeft in het kort geding als voorlopig oordeel dat zowel Ziggo als Brein deze (strafrechtelijke) persoonsgegevens op grond van de AVG en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) mogen verwerken.

Brein wilde dit ook voor toekomstige, nu nog onbekende gevallen, maar dat kan volgens het hof niet omdat de belangenafweging of die NAW-gegevens mogen worden gebruikt of afgegeven steeds opnieuw moet worden gemaakt afhankelijk van de concrete feiten en omstandigheden. 
 

Categorie:
Provincie: