donderdag, 4. mei 2023 - 13:30

VOG politiegegevens voor meer werkgevers en functies

Foto van dossier mappen papier | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Op 1 juli 2022 startte Justis met een nieuw product: de Verklaring Omtrent het Gedrag politiegegevens, kortweg de VOG P. Het aantal werkgevers en functies waarvoor de VOG P verplicht is, is vanaf 1 mei 2023 uitgebreid.

Uitbreiding

De VOG P-verplichting geldt vanaf 1 mei 2023 ook voor functies bij gemeenten in de domeinen openbare orde en veiligheid, Bibob, ondermijning, informatievoorziening en toezicht. Verder is de VOG P verplicht geworden voor alle buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Tenslotte zijn de VOG P-verplichte functies bij de Dienst Justitiële Inrichtingen gewijzigd.

Niet gewijzigd

Voor de andere al per 1 juli 2022 aangewezen werkgevers en functies zijn geen wijzigingen. Ook verandert verder niets aan de manier waarop een VOG P moet worden aangevraagd.

Overgangsperiode

Voor de verplichte VOG P voor alle boa’s geldt een overgangsperiode:

  • Als de afgiftedatum van de VOG NP vóór 1 mei 2023 is accepteert Justis deze nog, mits er GEEN sprake is van (een aanvraag voor) de geweldsbevoegdheid (artikel 7, lid 1 van de Politiewet 2012).
  • Als de VOG NP is aangevraagd na 1 mei 2023 wordt deze niet meer geaccepteerd.
  • Voor alle andere bestaande werknemers op de nieuw aangewezen functies, die nu nog een VOG NP hebben, blijft deze voldoende. Een VOG P is voor hen pas verplicht als de werkgever er na 1 mei 2023 om vraagt. Bijvoorbeeld in situaties waarbij periodieke of continue screening wordt toegepast.
Categorie:
Provincie:
Tag(s):