dinsdag, 25. juli 2023 - 9:42

Vogelgriep vastgesteld in Biddinghuizen

Vervoersverbod
Foto: MV
Biddinghuizen

In Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld op een biologisch legpluimveebedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 11.000 leghennen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Binnen de 1 kilometerzone liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometerzone liggen twee andere pluimveebedrijven. De bedrijven worden door de NVWA gescreend en bemonsterd op vogelgriep. In de 10 kilometerzone liggen 36 andere bedrijven met pluimvee.

Minister Piet Adema (LNV): “Dit is ontzettend naar. Zowel voor de dieren die geruimd moeten worden als voor deze hardwerkende familie.”

Vervoersverbod

Binnen het 10-kilometergebied geldt per direct een vervoersverbod. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Landelijke maatregelen

Er gelden landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.     

Sinds 6 juli jl. is de landelijke ophok- en afschermplicht in de meeste regio’s in Nederland ingetrokken, ook in Biddinghuizen.

Voor de bedrijven binnen de 10 kilometerzone van het besmette bedrijf in Biddinghuizen geldt een afschermplicht voor gehouden vogels, en een ophokplicht voor commercieel gehouden vogels, met uitzondering van fazanten, loopvogels en sierwatervogels. Deze dienen wél afgeschermd te worden.

Categorie:
Provincie: