dinsdag, 1. augustus 2023 - 12:37 Update: 01-08-2023 12:38

Giflozer direct stilleggen en strafrechtelijk vervolgen

Giflozer direct stilleggen en strafrechtelijk vervolgen
Foto: Copyright FBF Frank van den Berg
Venlo

De FNV wil dat de Arbeidsinspectie direct ingrijpt bij het Venlose schoonmaakbedrijf Claessen Tankcleaning. Uit onderzoek van NRC blijkt dat het bedrijf illegaal en op grote schaal kankerverwekkende stoffen op het oppervlaktewater heeft geloosd.

 

De FNV heeft met verbijstering kennisgenomen van de wijze waarop Claessen de gezondheid van haar medewerkers, omwonenden en de leefomgeving in gevaar heeft gebracht. Voor de FNV telt extra zwaar dat bij het bedrijf ook nog eens veel mensen werken die zich in een kwetsbare arbeidspositie bevinden.

Keihard aanpakken

De vrome praatjes van werkgevers - waarin gezegd wordt dat het in Nederland allemaal wel meevalt met blootstelling aan gevaarlijke stoffen - blijken niets waard. Bedrijven zoals Claessen moeten keihard worden aangepakt, ze overtreden willens en wetens de wet. Na Chroom-6, asbest, PFAS en de afschuwelijke toestanden op Schiphol eist de FNV nu direct ingrijpen van de Arbeidsinspectie: stillegging van het bedrijf, een diepgaand onderzoek en het starten van een strafrechtelijke procedure. Dat is niet alleen de normaalste zaak van de wereld maar heeft ook veel te lang op zich laten wachten.

Voldoende aanknopingspunten om strafrechtelijk in te grijpen

De Arbeidsomstandighedenwet; de wet die over de veiligheid en gezondheid van werknemers gaat, biedt in de ogen van de FNV voldoende aanknopingspunten om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan. Volgens het artikel in NRC worden arbo- en milieuregels al sinds 2009 geschonden. Medewerkers moeten in giftige dampen werken, ambulances hebben meermaals moeten uitrukken vanwege bedrijfsongevallen, in vijf jaar tijd raakten zo’n tien medewerkers ernstig gewond en ongevallen worden niet gemeld aan de Arbeidsinspectie, terwijl dit wettelijk verplicht is. Het is daarmee nauwelijks nog de vraag of Claessen Tankcleaning willens en wetens de levens en de gezondheid van werknemers op het spel zet. De FNV gaat bekijken of dit bedrijf aansprakelijk kan worden gesteld voor de door werknemers geleden gezondheidsschade. Werknemers van Claessen die zich benadeeld voelen, of die elders in vergelijkbare omstandigheden werken, kunnen zich melden bij Bureau Beroepsziekten van de FNV.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):