vrijdag, 17. juni 2016 - 14:09 Update: 17-06-2016 19:29

FC Twente mag in eredivisie blijven, maar krijgt wel boete

FC Twente blijft toch in eredivisie en krijgt boete van 181.000,- euro
Foto: Archief EHF
Almelo/Enschede

FC Twente behoudt de huidige licentie voor het spelen van betaald voetbal. Dit heeft de KNVB vrijdagmiddag bekendgemaakt.

'Wel krijgt de club uit Enschede een boete van in totaal 181.000 euro, vanwege vier ernstige overtredingen van het Licentiereglement. Dat is de uitspraak van de onafhankelijke beroepscommissie, die de afgelopen periode de zaak van FC Twente opnieuw behandelde', aldus de KNVB. Dit betekent dat FC Twente het seizoen 2016/’17 actief blijft in de Eredivisie en dat De Graafschap volgend seizoen definitief uitkomt in de Jupiler League.

Schoon-schipverklaring

Alhoewel de beroepscommissie de licentiecommissie op een aantal aspecten in het gelijk stelt, is er een cruciaal verschil in de interpretatie van de zogenoemde ‘schoon-schipverklaring’, die FC Twente in mei op verzoek van de licentiecommissie afgaf. Daarmee verklaarde de club dat het alle misstanden uit het verleden bij de licentiecommissie bekend had gemaakt.

Volgens de beroepscommissie is met de schoon-schipverklaring bij FC Twente het vertrouwen gewekt dat de overtredingen die de club bekendmaakte in de periode tussen december 2015 en april 2016, niet zouden worden meegewogen in de beoordeling voor het behoud van de licentie. Terwijl de licentiecommissie dat wel deed.

Decemberbesluit

In december 2015 besloot de licentiecommissie dat FC Twente de licentie alleen kon behouden indien er volledig afgerekend werd met het verleden van de club. In de maanden daarna volgde er meer belastende informatie uit dat verleden. 

De conclusie van de beroepscommissie is dat FC Twente na het decemberbesluit volledig schoon schip maakte en dat de opgedoken belastende informatie daar een gevolg van is. Om die reden weegt de beroepscommissie die overtredingen niet mee in de afweging of FC Twente wel of niet de licentie mag behouden.

Wel bestraft de beroepscommissie vier overtredingen die tussen december en mei aan het licht kwamen met een boete. Gezien de ernst en het repeterende karakter van de begane overtredingen besloot de beroepscommissie voor elke overtreding de hoogst mogelijke boete van 45.250 euro op te leggen. Dit resulteert in een boete van in totaal 181.000 euro.

De Graafschap naar Jupiler League

De beslissing dat FC Twente de licentie behoudt, heeft als gevolg dat de degradatie van De Graafschap gehandhaafd blijft. De Graafschap is dit seizoen via de play-offs sportief gedegradeerd. Alleen als FC Twente de licentie definitief zou verliezen, kon de Graafschap de plek van FC Twente in de Eredivisie innemen. De uitspraak van de beroepscommissie is nu definitief, waardoor de degradatie van De Graafschap gehandhaafd blijft.

Achtergrond

In december 2015 trok de licentiecommissie de licentie in, tenzij de club volledig zou meewerken aan een onafhankelijk onderzoek door dhr. Knüppe naar de structuur van de club en de aanbevelingen uit dat onderzoek voor 1 mei 2016 zou opvolgen. De licentiecommissie concludeerde dat FC Twente voldaan heeft aan deze voorwaarden.

Tegelijkertijd stuitte de commissie de afgelopen maanden op nog meer belastende informatie. De licentiecommissie bestrafte FC Twente hiervoor met het intrekken van de licentie. Daarna wilde de commissie FC Twente echter direct een nieuwe licentie verlenen, omdat er inmiddels veel ten goede was veranderd.

FC Twente ging tegen de uitspraak in beroep, en bewandelde ook de weg naar de Voorzieningenrechter. De rechter wees na een marginale toetsing de vordering van FC Twente af. Na een volledige toetsing van het beroepsdossier, het verweer van FC Twente en het vonnis van de licentiecommissie,  komt de beroepscommissie tot een andere uitspraak.

Reactie FC Twente

Onno Jacobs, interim-directeur: “Wij zijn natuurlijk ingenomen met deze beslissing van de KNVB-beroepscommissie. Wij willen nogmaals benadrukken dat FC Twente zich schaamt voor het gevoerde beleid in de achterliggende periode. Daarover geen discussie. FC Twente heeft daarvoor ook terecht moeten boeten. Wij hopen dat we nu een streep kunnen zetten onder het verleden en in gezamenlijkheid, met KNVB en collega-clubs, door kunnen. Er is voor FC Twente veel werk aan de winkel, want door dit alles is een grote achterstand ontstaan wat betreft de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Die achterstand moeten we met de steun van onze achterban zo snel mogelijk inhalen.”

Categorie:
Provincie: