woensdag, 1. februari 2017 - 15:49 Update: 01-02-2017 16:23

Gemeente Enschede verlaagt herfinanciering FC Twente naar 25,4 miljoen

Gemeente Enschede verlaagt herfinanciering FC Twente naar 25,4 miljoen
Foto: Archief EHF
Enschede

De gemeente Enschede heeft in het voorstel voor de herfinanciering van FC Twente het bedrag verlaagd van 32 naar 25,4 miljoen euro. Dit heeft de gemeente Enschede woensdag bekendgemaakt.

'Sinds het dieptepunt vorig jaar gaat het steeds beter met FC Twente. Zowel sportief als ook qua management, financiën en bestuur. Toch is er ook de onzekerheid van een belastingclaim aan de zijde van FC Twente. Beiden geven de aanleiding het arrangement van de gemeente te verlagen van 32 miljoen euro tot 25,4 miljoen euro. Dit ligt in de lijn met de opstelling van de andere zakelijke crediteuren van FC Twente', aldus de gemeente.

Wethouder Eelco Eerenberg: 'De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een pakket maatregelen, dat enerzijds het financiële risico voor de gemeente minimaliseert en anderzijds een gezond FC Twente mogelijk maakt'. Dit pakket met maatregelen is vastgesteld door B&W en wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad is nu aan zet om over dit voorstel te debatteren en te beslissen.

De door het college voorgestelde herfinanciering bestaat uit de handhaving van de gemeentelijke geldlening van 17 miljoen euro.  Aanvullend een garantstelling van maximaal 8,4 miljoen euro voor een aan te trekken lening waarmee voor FC Twente aflossing van directe schulden aan derden plaats kan vinden.

Maatschappelijke tegenprestaties

Onderdeel van het voorgestelde arrangement zijn ook diverse maatschappelijke tegenprestaties. Zo zal FC Twente actief blijven met maatschappelijke projecten zoals 'Scoren in de wijk'. Het college verlangt van FC Twente een maximale inspanning voor het ontwikkelen en gezond maken van het vrouwenvoetbal, zeker met het oog op het naderende EK. 

Verduurzamen stadion

Ook verlangt de gemeente inzet van FC Twente op gebied van duurzaamheid om haar stadion te verduurzamen. Een voorbeeld van een al uitgevoerde tegenprestatie: FC Twente heeft al eerder in het herstructureringstraject kaarten beschikbaar gesteld aan de voedselbank.

De belastingclaim

Over de omvang en het moment van de mogelijke belastingclaim is nog geen duidelijkheid. Omdat de duidelijkheid over deze claim nog jaren kan duren, geeft dit FC Twente ook tijd om te zoeken naar een oplossing en om nog verder op krachten te komen. Het college vindt het ten principale dat FC Twente dit zelf dient op te lossen en heeft er vertrouwen in dat dit gaat lukken.

Zorgvuldigheid

Omdat de herfinanciering met 'publiek geld' plaats vindt, gelden er speciale wettelijke voorwaarden die extra zorgvuldigheid meebrengen. In de gesprekken en onderhandelingen is het belang van die zorgvuldigheid altijd het uitgangspunt geweest.

Procedure

Het college legt dit voorstel nu voor aan de gemeenteraad met het verzoek in te stemmen met dit voorstel en de bijbehorende afspraken en bepalingen.

Categorie:
Provincie: