woensdag, 12. januari 2022 - 19:07

Einde samenwerking tussen KNHB en Alyson Annan

Foto van hockey | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

De wegen van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) en Alyson Annan, bondscoach van het Nederlands Elftal Dames, scheiden zich helaas per direct. De bond en de bondscoach verschillen van mening over de aanpak van het huidige traject om tot verbetering in de samenwerking en groepscultuur bij de Oranje Dames te komen.

Na de Olympische Spelen in Tokio kwam tijdens de evaluatiegesprekken met de speelsters naar voren dat niet alle betrokkenen een goed gevoel hadden bij het teamklimaat waarin zij hebben gepresteerd. De constatering was dat de groepscultuur, de onderlinge communicatie en het individuele welzijn van speelsters en staf punten waren die verbeterd konden worden. De KNHB, die het individuele welzijn van speelsters en staf vanzelfsprekend belangrijk vindt, besloot daarom tot verbetering van het prestatieklimaat op basis van drie pijlers.

Verbetertraject huidige teamcultuur

Allereerst schakelde de hockeybond een externe begeleider in die met staf en speelsters een traject is gestart om de huidige teamcultuur te verbeteren.
Jeroen Bijl, technisch directeur van de KNHB: ‘De afgelopen drie maanden heeft de externe begeleider gebruikt om met staf en team de eerste stappen te zetten in dit traject. Gaandeweg dit traject bleek dat de aanpak waarvoor wij als bond in dit traject gekozen hebben niet overeen komt met de visie die Alyson daarop heeft. Voor ons als KNHB is er geen andere weg dan de ingeslagen route die we met overtuiging in november zijn ingegaan. Natuurlijk hadden we het traject met Alyson tot en met de WK graag afgemaakt. Zeker gezien haar staat van dienst en wat ze allemaal betekend heeft als bondscoach.’

Alyson Annan: ‘Afgelopen maanden heb ik inzicht gekregen in de punten waar wij als team, staf en individu mee aan de slag konden gaan. Er is naar mijn mening geen verschil van inzicht over wat er te verbeteren valt, maar wel over de aanpak daarvan. Ik heb daar voor mezelf een grens getrokken en dit is helaas de consequentie.’

Andere pijlers

Naast de aandacht voor het huidige teamklimaat en de onderlinge communicatie maakte de KNHB in december afspraken met een onafhankelijk vertrouwenspersoon, speciaal voor alle spelers en speelsters van de vertegenwoordigende (jeugd)elftallen van de hockeybond. Deze aanstelling betrof de tweede pijler in het streven van de bond het prestatieklimaat te verbeteren. Tenslotte was er behoefte aan een nog zorgvuldiger totaalbeeld van het prestatieklimaat bij het Nederlands Elftal Dames. Daarom vroeg de KNHB een onafhankelijk onderzoeksbureau zich hierover te buigen. Ook dit traject is inmiddels gestart maar hierover is vanwege de zorgvuldigheid van het onderzoek bij de KNHB op dit moment niets bekend. De verwachting is dat de resultaten van dit onderzoek eind februari/begin maart beschikbaar zijn.

Opvolging

De KNHB beraadt zich op dit moment over de opvolging van Alyson Annan, zowel voor de korte als langere termijn.

Categorie: