arbeidsongeschiktheid

donderdag, 4. juli 2019 - 9:10

40% zzp’ers niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid

Van alle zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft 41 procent naar eigen zeggen geen enkele voorziening getroffen voor het geval zij arbeidsongeschikt Lees verder...

werkloos
maandag, 31. oktober 2016 - 9:12

Kwart zelfstandigen heeft geen minimuminkomen bij arbeidsongeschiktheid

Steeds minder mensen zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Lees verder...

arbeidsmarkt
woensdag, 7. september 2016 - 8:10

Aantal arbeidsongeschiktheids-uitkeringen daalt licht

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is tussen 2003 en juni 2016 gedaald met 179 duizend. Lees verder...