impact

vrijdag, 19. augustus 2022 - 16:36

Maatschappelijk Impact Team van start

Nederland is uit de acute coronacrisis en teruggekeerd naar het normale dagelijks leven. Maar wanneer het in de toekomst toch nodig is om maatregelen te Lees verder...

pantserhouwitser-trein
dinsdag, 31. mei 2022 - 20:44

Impact op krijgsmacht levering militaire goederen Oekraïne is acceptabel

Het leveren van Nederlandse militaire goederen aan Oekraïne heeft gevolgen voor de gereedheid en inzetbaarheid van de krijgsmacht, maar is nog steeds te Lees verder...

mondkapje-trein
donderdag, 23. september 2021 - 16:38

Grootschalig onderzoek naar impact coronacrisis op publieke gezondheid

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), GGD GHOR Nederland (namens de GGD’en), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum - samen het Lees verder...

verplaatsen-patienten-ziekenhuis-bed
maandag, 21. juni 2021 - 16:01

'Meer aandacht nodig voor gedupeerde patiënt'

Dat de impact van de coronacrisis op de zorg groot is, wisten we al. Dat die impact voor patiënten zelfs gigantisch is en de kwaliteit van zorg ernstig Lees verder...

geld-euro-steun-corona
donderdag, 1. april 2021 - 8:53

Economische impact huidige lockdown lijkt vooralsnog kleiner

De huidige lockdown lijkt vooralsnog minder impact te hebben op een deel van de economie dan bij de eerste lockdown in het voorjaar van 2020. Dit meldt het Lees verder...

Operatiekamer
dinsdag, 15. december 2020 - 9:09

Eerste COVID-19 golf heeft grote impact op reguliere zorg en gezondheid

Het coronavirus heeft tijdens de eerste golf grote impact gehad op de zorg in Nederland. Veel patiënten kregen met uitstel van afspraken en behandelingen te Lees verder...

vuurwapens-automatisch-mitrailleur
vrijdag, 8. mei 2020 - 11:21

Impact vuurwapengebruik groter dan cijfers doen vermoeden

Illegale vuurwapens krijgen in onze samenleving niet de aandacht die nodig is. Het vuurwapengebruik laat diepe sporen achter bij slachtoffers, nabestaanden Lees verder...

hulpmiddelen bescherming
donderdag, 7. mei 2020 - 15:36

Duidelijke impact van de landelijke maatregelen om de COVID-19 epidemie te bestrijden

Om het effect van de maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus te volgen, is gekeken naar het moment dat gemelde COVID-19 patiënten ziek Lees verder...

militair-camouflage-vlag
maandag, 16. maart 2020 - 9:23

Coroniavirus heeft ook impact op Defensie

De impact van COVID-19 wordt steeds groter. Uiteraard is Defensie zich bewust van de risico’s en worden maatregelen genomen die passen bij de situatie. Van Lees verder...