levenseinde

dinsdag, 22. mei 2018 - 13:34

Job Cohen nieuwe voorzitter vereniging levenseinde

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) draagt Job Cohen voor als voorzitter. Als de Algemene Ledenvergadering op 2 Lees verder...

ziekenhuisbed
dinsdag, 13. maart 2018 - 11:27

'Minder gesprekken over beslissingen rond levenseinde met laag opgeleide patiënten'

Zorgverleners praten minder met patiënten over beslissingen rondom het levenseinde als hun patiënt laag opgeleid is. Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe een Lees verder...

Foto van euthanasie | fbf
dinsdag, 18. april 2017 - 13:41

'Schuif levenseindebegeleiding bij voltooid leven niet op de lange baan'

Het onderwerp levenseindebegeleiding bij voltooid leven moet tijdens de onderhandelingen voor een nieuw kabinet op de agenda blijven. De betrokken partijen Lees verder...

Foto van euthanasie | fbf
donderdag, 27. oktober 2016 - 9:21

86 procent van de Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde

Van alle Nederlanders wil 86% zeggenschap kunnen hebben over haar/zijn levenseinde wanneer zij zelf ongeneeslijk ziek zouden worden. Circa 5% wil dat niet. Lees verder...

ziekenhuisbed
vrijdag, 17. juni 2016 - 10:57

Respecteren autonomie verstandelijk gehandicapten bij levenseinde is lastig

Hoe respecteer je iemands autonomie, als hij of zij ongeneeslijk ziek is en ook een verstandelijke beperking heeft? Het proefschrift van Nienke Bekkema Lees verder...

Foto van VUmc Amsterdam | Archief EHF
donderdag, 28. augustus 2014 - 9:32

'Deel ziekenhuisopnames aan levenseinde te voorkomen'

Een kwart van de huisartsen denkt achteraf dat een ziekenhuisopname aan het einde van het leven voorkomen had kunnen worden. In de laatste levensmaanden Lees verder...

Foto van oudere patiënt thuis in bed | Archief FBF
donderdag, 17. april 2014 - 21:09

Levenseinde-kliniek handelde volgens toetsingcommissie onzorgvuldig

De Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) heeft de Levenseinde-kliniek voor het eerst op de vingers getikt na een euthanasie. Lees verder...

foto van verpleging | fbf
vrijdag, 29. november 2013 - 9:29

Verpleegkundige wil betrokken worden bij medische beslissingen aan het levenseinde

De meerderheid van de verpleegkundigen en verzorgenden wil betrokken worden bij medische beslissingen aan het einde van het leven van hun patiënten, zo Lees verder...

Foto van huisartspraktijk | Archief EHF
dinsdag, 15. oktober 2013 - 20:41

IGZ in gesprek met zorgkoepels over zorg rond levenseinde

De inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat met de LHV, KNMG, VHN, Scenartsen, NHG en KNMP in gesprek over verantwoorde zorg rond het levenseinde. Dit Lees verder...