woensdag, 23. maart 2016 - 17:22 Update: 23-03-2016 17:55

Brabant steunt veldproef opwekken elektriciteit uit plantenwortels

Brabant steunt veldproef opwekken elektriciteit uit plantenwortels
Foto: Archief EHF
Budel/Den Bosch

De provincie Noord-Brabant subsidieert een veldproef in Budel die moet aantonen of de techniek, voor het vrijmaken en opslaan van de energie uit wortels van planten die is ontwikkeld door Wageningen Universiteit, geschikt is voor productie van elektriciteit uit levende planten op grotere schaal.

De veldmetingen zullen ruim een jaar in beslag nemen. De energieproductie hangt af van de groeiactiviteit van plant: hoe natter en warmer, hoe beter. De veldproef wordt daarom uitgevoerd in een nat natuurgebied dat grenst aan het bedrijf Nyrstar in Budel. 

De innovatieve opwekking van duurzame energie sluit goed aan bij de energiestrategie van Nyrstar om een deel van de omvangrijke energiebehoefte van de zinkproductie te organiseren via de opwekking van duurzame (zonne-)energie.

Positieve ontvangst

De innovatieve manier van elektriciteitsopwekking door het bedrijf Plant-E BV kreeg veel positieve publiciteit in de media (krant, TV) en oogstte waardering bij de rijksoverheid en organisaties die technologische innovaties promoten. 

Natuurnetwerk

De elektrische energie wordt gewonnen onder natuurlijke omstandigheden en is goed te combineren met natuurfuncties. Plant-e is een voorbeeld van een potentieel verdienmodel dat op termijn een bijdrage kan leveren aan de financiering van het Natuurnetwerk Brabant. 

Verder past het initiatief goed binnen de visie en strategie van voor duurzame energie, zoals geformuleerd in het provinciaal Uitvoeringsprogramma Energie.

Subsidie

De kosten van de veldproef zijn begroot op € 452.000. Hiervan financiert de provincie Noord-Brabant 60% (€ 273.900).

Categorie:
Provincie: