zaterdag, 25. februari 2006 - 10:15

Nationale week van de nestkast

Zeist

Maandag start de Nationale Week van de Nestkast. Vogelbescherming Nederland roept iedereen op voor het nieuwe broedseizoen een nestkast op te hangen en de broedresultaten te noteren. Hiermee wil de organisatie tuinen en parken aantrekkelijker maken voor vogels en mensen nog meer laten genieten van vogels rondom huis. In deze periode kunnen consumenten in extra veel winkels terecht voor speciale goedgekeurde nestkasten.

Tuin- en parkvogels dreigen de dupe te worden van het verdwijnen van heggen en hagen. Meer en meer worden houten schuttingen geplaatst als erfafscheiding. Vogels zien zo nestgelegenheid en schuilmogelijkheden verloren gaan. Ook worden steeds meer tuinen betegeld, waardoor vogels geen voedsel meer kunnen vinden op de grond. Tegelijkertijd worden woningen steeds beter geïsoleerd. Met het dichten van gaten en kieren gaat veel broedruimte verloren. Met de nieuwe tuinencultuur dreigt een belangrijk leefgebied voor stadsvogels te verdwijnen.

Bezitters van een nestkast wordt gevraagd om dit voorjaar broedende vogels in de gaten te houden, uiteraard zonder ze te verstoren. De broedgegevens kan men melden via de website Week van de nestkast of door het deelnameformulier in te vullen, dat men aantreft in de voor deze actie speciale nestkastpakketten. Zo kan aan het einde van het broedseizoen (medio september) bekend worden gemaakt, hoeveel vogels met succes hebben gebroed in Nederlandse nestkasten.
Provincie:
Tag(s):