donderdag, 19. januari 2006 - 14:44

Natuur en woningen op terrein van vliegbasis

Zeist

De natuur krijgt een nieuwe impuls, wanneer de vliegbasis Soesterberg volgend jaar grotendeels wordt verlaten door defensie. Het platform Hart van de Heuvelrug heeft een visie ontwikkeld, die recht doet aan de natuurontwikkeling en herstel van de ecologische hoofdstructuur.

Het laatste maakt een natuurlijke uitwisseling van dieren tussen natuurgebieden mogelijk. Dan zal er wel geschoven moeten worden. Niet de hele vliegbasis wordt natuur. Er moet ook ruimte komen voor wonen en recreatie om financiering van het hele plan mogelijk te maken. De vliegbasis bevat onder meer unieke graslanden. Het platform Hart van de Heuvelrug streeft naar een zo groen mogelijke herinrichting. Bewoners van omliggende gemeenten krijgen kans op inspraak over deze ontwikkelingsvisie.
Provincie:
Tag(s):