vrijdag, 2. februari 2007 - 12:07

Boete van 75.000 euro voor spammer

Amsterdam

Het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft een boete van 75.000 euro opgelegd aan een Nederlandse spammer. Deze privépersoon verstuurde ongevraagde elektronische berichten aan consumenten ter promotie van erectiepillen, pornosites, seksartikelen en dergelijke. Tot nu toe is dit de hoogste boete die OPTA wegens overtreding van het spamverbod heeft opgelegd.

OPTA heeft bij de vaststelling van de hoogte van de boete een aantal factoren meegewogen. Ten eerste het aantal spamberichten: deze persoon heeft minimaal 9 miljard spammails verstuurd. Daarnaast is met deze spam minimaal 52.000 dollar (ruim 40.000 euro) verdiend. Een andere verzwarende factor is het feit dat deze persoon gebruik heeft gemaakt van honderden zogeheten `proxies': dit zijn computers van argeloze eindgebruikers, die als tussenstation worden gebruikt bij spamverzendingen. Hiermee wist de spammer zijn werkelijke identiteit te verhullen.

Tijdens het onderzoek heeft OPTA onder meer gebruik gemaakt van informatie van Microsoft. "Het is een goed teken dat bedrijven als Microsoft verantwoordelijkheid nemen op het gebied van internetveiligheid", aldus OPTA-voorzitter Chris Fonteijn. "Voor een effectieve bestrijding van spam is het belangrijk dat overheid en bedrijfsleven de handen ineenslaan".

Het verzenden van ongevraagde (reclame)e-mail aan privépersonen is sinds 19 mei 2004 verboden. De spammer maakte gebruik van lijsten met e-mailadressen van onbekende herkomst, deze lijsten bevatte ook e-mailadressen van privépersonen. Ook zijn zogeheten `dictionary attacks' ingezet: e-mailadressen die gegenereerd zijn op basis van willekeurige letter- en cijfercombinaties.
Categorie:
Tag(s):