zaterdag, 13. december 2008 - 16:56

Brede scholen in De Wijk en Ruinerwold

Op donderdag 11 december heeft de raad van de gemeente De Wolden besloten over te gaan tot de bouw van de brede scholen in de Wijk en Ruinerwold. Het college is hierover bijzonder verheugd. De ontwikkeling van de brede scholen is een belangrijk item binnen de Toekomstvisie en het collegeprogramma ‘Actief en betrokken’. Het gemeentebestuur ziet in de ontwikkeling van brede scholen een mogelijkheid om de leefbaarheid van de dorpen te versterken.

De scholen worden groter dan waarvan eerder was uitgegaan. Dit is met name de wens van Stichting Speelwerk en zij neemt de financiële gevolgen voor haar rekening. Ook krijgen beide scholen zwaardere funderingen dan gepland. Om in te spelen op actuele ontwikkelingen op het gebied van het binnenmilieu worden de scholen voorzien van goed geventileerde lokalen.

De participanten in de Wijk zijn: de openbare basisschool De Horst, Stichting Speelwerk kinderopvang (dagopvang, buitenschoolse opvang), de peuterspeelzaal, de muziekvereniging Apollo en jeugdgezondheidszorg. De deelnemende partijen in Ruinerwold zijn de openbare basisschool De Dissel, Stichting Speelwerk kinderopvang (dagopvang, buitenschoolse opvang), de peuterspeelzaal, de muziekvereniging Sempre Sereno, de korfbalvereniging KIOS en jeugdgezondheidszorg. De samenwerking tussen de participanten is vanaf de start goed verlopen.

In de nieuwe scholen zitten de deelnemende instellingen niet alleen onder één dak, maar gaan zij ook samenwerken. Dit doen zij door gezamenlijk gebruik te maken van een gebouw en op inhoudelijk gebied ten behoeve van het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen. Daarnaast vergroot de brede school de mogelijkheden voor ouders om werk en zorg te combineren. De locatie van de brede school in de Wijk is de Postweg en in Ruinerwold betreft het Dijkhuizen.
Provincie:
Tag(s):