vrijdag, 29. februari 2008 - 10:07

In maart grote rampen-oefening in Veiligheidsregio Kennemerland

Kennemerland

Op een nog onbekende datum in de maand maart zullen de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en de geneeskundige hulpverlening) en de gemeenten van de Veiligheidsregio Kennemerland een rampenoefening houden.

De oefening moet een verrassing zijn voor de hulpverleners en hun bestuurders; daarom blijft de precieze datum tot het laatste moment geheim. Over de plaats van de nagespeelde ramp is alleen bekend dat het incident in één van gemeenten Velsen, Heemskerk, Haarlemmermeer en Haarlem zal plaatsvinden. In het echt weten de hulpverleningsdiensten namelijk ook niet wanneer en waar zich een ramp gaat afspelen.

De oefening wordt georganiseerd door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tijdens de oefening worden de hulpverleningsdiensten onverwachts geconfronteerd met een in scène gezette ramp, een simulatie. Daarop moeten zij gezamenlijk een organisatie neerzetten en beslissingen nemen om de ramp te bestrijden. Het gaat hierbij niet om het oefenen door de operationele diensten, maar om het oefenen van bestuurders en leidinggevenden. Ambulances, brandweer- en politie-auto’s die met gillende sirenes en zwaailicht uitrukken, zijn dan ook niet te zien. Wel zal er in de regio mogelijk enige activiteit van hulpverleners zichtbaar zijn.

Belangrijk is dat de hulpverleningsdiensten goed zijn voorbereid op eventuele rampen. De Inspectie OOV bekijkt daarom of de hulpverleningsdiensten van alle Veiligheidsregio’s in Nederland een ramp het hoofd kunnen bieden.

In de Veiligheidsregio Kennemerland heeft de Inspectie OOV, in het kader van de Territoriale Congruentie, al in 2006 en 2007 gekeken hoe het met de plannen van de regio op dit gebied staat. Op basis van de uitkomsten heeft de regio waar nodig verbeteringen uitgevoerd. Het naspelen van een echte ramp is bedoeld om te kijken of de (verbeterde) plannen in de praktijk ook echt werken.
Provincie:
Tag(s):