donderdag, 12. februari 2009 - 19:27

Flinke impuls kwaliteit basisonderwijs Drenthe

Regio

De provincie Drenthe heeft samen met Groningen en Friesland afspraken gemaakt met staatssecretaris Sharon Dijksma om na overleg met schoolbesturen en de gemeenten de kwaliteit van het basisonderwijs te helpen verbeteren. De provincie heeft dit in een brief aan de schoolbesturen bekendgemaakt. Gedeputeerde Anneke Haarsma is enthousiast: “Provincie en ministerie gaan beide investeren. Dit betekent dat wij samen met de schoolbesturen de schouders eronder kunnen zetten om de kwaliteit van het basisonderwijs in Drenthe te helpen verbeteren.�

De extra inzet vanuit het rijk bestaat onder andere uit meer ondersteuning van zwakke en zeer zwakke scholen door de sectororganisatie van het basisonderwijs en het vergroten van de deelname van scholen aan taal- en rekenverbetertrajecten door scholen in Noord Nederland. Daarnaast gaat de provincie de komende tijd in gesprek met de betrokken school- en gemeentebesturen over welke bijdrage zij verder kan leveren aan de verbetering van de kwaliteit.

De extra inzet is bedoeld om de achterstand van de kwaliteit van het Noord-Nederlandse basisonderwijs in vergelijking met de rest van Nederland in te lopen. Staatssecretaris Dijksma had de Inspectie van het Onderwijs gevraagd onderzoek te doen naar de kwaliteit van het onderwijs in de noordelijke provincies. Hieruit blijkt dat zeventien procent van de basisscholen in Noord-Nederland zwak of zeer zwak is. In heel Nederland is dit aandeel tien procent. In Drenthe gaat het om 12 zeer zwakke scholen en 49 zwakke scholen.
Provincie:
Tag(s):