maandag, 5. oktober 2009 - 21:57

'Sommige middelen zijn erger dan de kwaal'

Maastricht

Een groot aantal experimentele gedragsstudies met gezonde jonge vrijwilligers toont aan dat slaap- en kalmeringsmiddelen de rijvaardigheid negatief kunnen beïnvloeden.

Wat de effecten van slaapmedicatie op rijvaardigheid zijn voor kwetsbare groepen als ouderen en patiënten met slapeloosheidsklachten is tot nu toe nog niet onderzocht.

De verwachting is dat bijwerkingen zich anders manifesteren bij patiënten en ouderen dan bij jonge gezonde mensen. Tim Leufkens toont nu in zijn proefschrift Hypnotics and anxiolytics: Field and laboratory measures of drug safety in driving performance and cognitive functions aan dat deze verwachting niet uitkomt.

Uit zijn onderzoek blijkt dat de negatieve effecten die slaapmiddelen op de rijvaardigheid hebben, nauwelijks verschillen tussen jonge en oudere bestuurders en tussen goede en slechte slapers.

“Voor de medische wereld en de patiënten is onze boodschap dat men bewust moet worden van de gevaren van slaapmiddelen in relatie tot de rijvaardigheid. Er zijn verschillen tussen middelen, dus men kan kiezen. Een middel dat de rijvaardigheid verslechtert, doet dat ongeacht of men jong of oud is, man of vrouw, goed of slecht slaapt, of voor de eerste keer medicatie gebruikt of dit al jaren doet”, aldus Leufkens.
Categorie:
Tag(s):