dinsdag, 28. december 2010 - 10:41 Update: 18-09-2018 22:48

Politiechef Gerda Dijksman buiten functie gesteld

Politiechef Gerda Dijksman van Zuidwest-Drenthe is per direct op non-actief gesteld naar aanleiding van een twitterbericht.

De aanleiding voor deze maatregel van de korpschef is berichtgeving van de districtschef op Twitter n.a.v. het tragisch ongeval in Meppel op 25 december j.l. waarbij twee mensen om het leven zijn gekomen. Het recherche onderzoek naar de oorzaak van het tragisch ongeval loopt nog.

In de bedoelde berichtgeving werd een verband gesuggereerd tussen het noodlottig incident en mogelijk gepleegd huiselijk geweld. De korpsleiding betreurt deze situatie, waarbij mogelijk inbreuk is gemaakt op de integriteit van deze slachtoffers en nabestaanden zijn gekwetst.

Het interne onderzoek zal zich richten op de aard en intentie van deze berichtgeving en de omstandigheden waaronder het is geplaatst. De uitkomsten van het interne onderzoek zullen naar verwachting over vier weken bekend zijn. Dan zal worden vastgesteld of- en zo ja in hoeverre, er sprake is van het vermeend ernstig plichtverzuim en zal een afdoening volgen.

Het is niet de eerste keer dat de politiechef op haar vingers getikt wordt door haar korpsbeheerder. Eind augustus ontstond ook al een rel toen Dijksman Twitterde dat ze de PVV ‘fascistisch’ vond.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: