donderdag, 27. oktober 2011 - 9:15

Bij 81% onderzochte scholen asbest gevonden

Den Haag

Staatssecretaris Joop Atsma heeft gemeenten en schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs aangespoord om op korte termijn een asbestinventarisatie te laten uitvoeren van hun schoolgebouwen. Dit maakt de staatssecretaris donderdag bekend tijdens het Nationaal Asbest Feiten Congres in Utrecht.

81% bevat asbest
Uit tussentijdse resultaten van een enquête onder 9800 scholen blijkt dat 81% van de scholen waar een asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden asbest bevat.

Inzicht in asbestsituatie scholen
Naar aanleiding van het aantal asbestincidenten heeft de staatssecretaris, op verzoek van de Tweede Kamer, samen met de VNG en onderwijsinstellingen scholen voor de zomer gevraagd om inzicht te geven in hun asbestsituatie.

Wanneer scholen op de hoogte zijn of hun gebouwen asbest bevatten kunnen zij daar naar handelen en kunnen gevaarlijke situaties worden voorkomen. Atsma: ‘er is geen reden voor paniekvoetbal, maar ik vind dat scholen vanuit hun verantwoordelijkheid moeten weten waar asbest zit als er verbouwd of gerenoveerd wordt. Risico’s moeten tot een minimum worden beperkt’.

Urgent
Tot nu toe heeft nog maar de helft van de aangeschreven scholen op deze oproep gereageerd en slechts nog maar een kwart van deze scholen heeft een asbestinventarisatie laten doen. Van de scholen die een inventarisatie hebben laten uitvoeren is bij 81% asbest aangetroffen. Dit percentage toont volgens Atsma nogmaals de urgentie aan van een actieve asbest aanpak.

Asbestslachtoffers
Staatssecretaris Atsma tijdens het asbestcongres: ‘Jaarlijks sterven er naar schatting 1400 mensen aan asbest besmetting. Dit is bijna het dubbele van het aantal verkeersslachtoffers in Nederland. Asbest is jarenlang — tot 1994 - toegepast en overal aanwezig, in wegen, gebouwen en daken. We zitten met een historische erfenis en voorzichtigheid is daarom geboden.’

Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS)
In 2012 wordt het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS) ingevoerd met als doel om alle handelingen met asbest zoals inventarisatie, vergunning, melding en asbestvrijgave eenvoudiger en duidelijker te maken.

Met dit systeem, dat ontwikkeld is samen met gemeenten, inventarisatiebedrijven en verwijderaars, weet elke partij in de keten hoe het proces van asbestverwijdering vordert en wie welke handeling binnen welke termijn moet uitvoeren.

Het LAVS levert financiële voordelen op voor ondernemers door tijd- en kostenreductie. Op basis van gegevens van het ministerie van EL&I scheelt hen dit jaarlijks naar schatting 1 miljoen euro. Ook gemeenten gaan jaarlijks bijna 1,5 miljoen euro besparen op de uitvoeringskosten van het registeren van meldingen.
Provincie:
Tag(s):