woensdag, 9. oktober 2013 - 21:26 Update: 03-07-2014 0:51

Rotterdamse GGZ-instelling More pleegde fraude met valse declaraties

Foto van patiënten dossiers kast | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van patiënten dossiers kast | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Rotterdam

De Rotterdamse GGZ-instelling More heeft jarenlang valse declaraties ingediend. Dat concludeert zorgautoriteit NZa na uitgebreid onderzoek bij de instelling.

De NZa heeft in september 2012 de administratie van More in beslag genomen na signalen van een verzekeraar dat de instelling More zorg declareerde die niet was geleverd. In het onderzoek bleek dat More declaraties heeft ingediend voor gespecialiseerde GGZ zorg, terwijl dat soort zorg niet werd geleverd. De NZa legt nu een aanwijzing op om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt. Men beraadt zich op dit moment nog op het opleggen van een bestuurlijke boete om het gedrag te bestraffen. De NZa heeft patiënten, zorgverleners, medewerkers en de bestuurder van More gehoord. Ook zijn de medische dossiers onderzocht. Patiënten verklaarden dat er meer zorg in rekening was gebracht dan er was geleverd. Zorgverleners verklaarden niet te weten wat er voor hun werk door More werd gedeclareerd bij de verzekeraars. Tot slot bleek dat in de administratie belangrijke zaken ontbraken als verwijsbrieven, (gedeeltelijke) verslaglegging van de behandeling, agenda en behandelplannen. De voormalige patiënten die teveel hebben betaald en dat terug willen kunnen terecht via hun verzekeraar of direct van More zelf. Verzekeraars zullen het teveel betaalde van More willen terugvorderen. Zorg die niet of deels is geleverd declareren, is onrechtmatig. Ook mogen zorgverzekeraars dat niet vergoeden.