maandag, 19. februari 2018 - 10:09 Update: 19-02-2018 12:07

IJsland wil als eerste land in Europa rituele besnijdenis bij jongens verbieden

Londen

Mogelijk wordt IJsland het eerste Europese land dat rituele besnijdenis bij jongens verbiedt.

Het IJslandse parlement bekijkt een wetsvoorstel waarbij de besnijdenis voor andere dan medische redenen kan worden bestraft. Door het wetsvoorstel zou iedereen in IJsland die een jongetje besnijdt zonder dat  daar een medische reden voor is, een celstraf van maximaal zes jaar kunnen worden opgelegd.

Uit joodse en islamitische hoek wordt heftig geprotesteerd. Maar ook christelijke organisaties zijn tegen. Ze vrezen voor antisemitisme en islamofobie. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen zou IJsland het eerste Europese land zijn dat alle vormen van religieuze besnijdenis verbiedt. Dit meldt de Britse krant The Guardian.

Schending van de integriteit van het lichaam

Volgens het wetsvoorstel worden de rechten van de jongetjes geschonden met een ongevraagde besnijdenis.De praktijk zou strijdig zijn met de kinderrechten van de Verenigde Naties. Voorstanders van het wetsvoorstel wijzen ook naar de meisjesbesnijdenis. De initiatiefneemster tegen de Guardian: 'Als we meisjes beschermen tegen besnijdenis, dan is het onze plicht om hetzelfde voor jongens te doen'.  Ze denkt dat IJsland een voortrekkersrol kan vervullen: 'Ik denk dat andere landen snel volgen als IJsland deze wet aanneemt.' Ook de Nederlandse Artsenfederatie KNMG stelt dat niet-therapeutische jongensbesnijdenis beschouwd wordt als een schending van de integriteit van het lichaam.

In het IJslandse wetsvoorstel wordt de besnijdenis voor religieuze redenen niet helemaal uitgesloten. Dat zou nog kunnen wanneer een jongen op een leeftijd komt dat hij de ingreep begrijpt.