vrijdag, 1. maart 2019 - 12:01

Autoriteit Persoonsgegevens nemen cookies websites onder de loep

Autoriteit Persoonsgegevens nemen cookies websites onder de loep
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zegt binnenkort een onderzoek te starten naar de naleving van privacyregels door websites. Dit doet men na een onderzoek van de NOS.

Ruim 1300 websites zouden volgens het onderzoek van de NOS cookies plaatsen zonder toestemming. Dit zouden veel bezochte websites zijn van media en winkels. Zorginstellingen, scholen en zorgverzekeraars houden zich ook niet altijd aan de regels.

Een woordvoerder de AP laat weten: ‘Bij de invoering van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) vorig jaar hebben we in 2018 nog de nadruk gelegd op communicatie (uitleg) en het zo nodig aandringen op herstelmaatregelen. In 2019 zullen we (onder meer naar aanleiding van klachten) vaker en sneller overgaan tot onderzoek en zo nodig sancties opleggen.’