dinsdag, 26. januari 2016 - 20:53 Update: 26-01-2016 21:01

'Voor iedereen een basisinkomen'

'Voor iedereen een basisinkomen'
Foto: Archief EHF
Den Haag

'De arbeidsmarkt is zo veranderd, daar passen nieuwe concepten bij. Sluit dus niet langer de ogen voor het basisinkomen', betoogt Norbert Klein van de Vrijzinnige Partij dinsdag.

'Er komen steeds meer lokale regionale initiatieven voor vormen van een basisinkomen, maar dat is niet meer dan een regelarme bijstand. Het wordt tijd dat de landelijke politiek serieus naar het onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen gaat kijken', zo stelt Klein.

Om deze reden heeft Norbert Klein dinsdag een initiatienota “Zeker Flexibel” naar de Tweede Kamer gestuurd om het basisinkomen op de agenda te zetten. Een basisinkomen is een vast (maand-)inkomen, dat de overheid aan iedere burger verstrekt of garandeert zonder daar voorwaarden bij te stellen. Norbert Klein gaat graag de open discussie aan met de Tweede Kamer en het kabinet hoe dit het beste vormgegeven kan worden.

Norbert Klein: 'De economische crisis, de vele bezuinigingen die hierop volgden en de steeds verdergaande automatisering en robotisering zijn van grote invloed geweest op de arbeidsmarkt. Daarop zullen we met een antwoord moeten komen. Het basisinkomen biedt daarvoor een oplossingsrichting. Het grote voordeel van een basisinkomen is ook dat mensen hiermee meer mogelijkheden krijgen om zichzelf te ontplooien in de richting die zij zelf kiezen, een zeer belangrijk uitgangspunt voor vrijzinnige politiek.'

Categorie:
Provincie: