dinsdag, 15. maart 2016 - 14:23 Update: 15-03-2016 15:10

'Positie pensioenfondsen nog verder verslechterd'

'Positie pensioenfondsen nog verder verslechterd'
Barneveld

De grootste pensioenfondsen Ambtenarenfonds ABP, Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) en de metaalfondsen PMT en PME hebben dinsdag laten weten dat de dekkingsgraad in februari nog verder is weggezakt. Bij deze vier van de vijf grootsten fondsen kwam de dekkingsgraad onder het belangrijke niveau van 90 procent.

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voorstaat. Als een fonds een dekking van minder dan 100 procent heeft, dan heeft zo'n fonds onvoldoende middelen om aan zijn toekomstige verplichtingen te voldoen. Door te kijken naar het gemiddelde over de laatste 12 maanden, de zogenoemde beleidsdekkingsgraad, kunnen de fondsen bepalen of er maatregelen moeten worden genomen om de dekkingsgraad te verbeteren, zo schrijft het Nederlands Dagblad.. Vorige maand zakte bij ABP de dekkingsgraad naar 88,2 procent, waardoor het gemiddelde over het afgelopen jaar uitkwam op 97,3 procent. Bij PFZW kwam de beleidsdekkingsgraad uit op 96 procent.

Door de verslechterde situatie van de pensioenfondsen neemt de kans dat de pensioenen volgend jaar moeten worden verlaagd toe. De lage rente is de reden waarom de positie van de fondsen zo is verslechterd. De rente is door ingrijpen van de Europese Centrale Bank (ECB) steeds verder naar beneden geduwd. En de negatieve rente op spaarrekeningen, die de president van de ECB Mario Draghi vorige week bekendmaakte, maakt de kans dat de pensioenfondsen volgend jaar moeten korten nog groter. De pensioenfondsen willen nu dat de politiek maatregelen neemt, zoals bijvoorbeeld het verhogen van de AOW-uitkering of het verlagen van de inkomstenbelasting.

Categorie: