woensdag, 16. maart 2016 - 11:16 Update: 16-03-2016 11:33

Amsterdam transformeert recordaantal kantoorgebouwen

Amsterdam transformeert recordaantal kantoorgebouwen
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Amsterdam heeft het afgelopen jaar meer dan 150.000 m² aan kantoorruimte getransformeerd naar woningen, hotels en andere vormen van vastgoed.

Dankzij de verschillende transformaties is de leegstand in Amsterdam met ruim 15% gedaald. Dit komt omdat Amsterdam de afgelopen jaren prioriteit heeft gemaakt van de verbouwing van kantoren. Transformaties van kantoren werden door de markt eerst vrij sceptisch bekeken. Sinds 2013 zit deze markt echter flink in de lift en krijgen veel kantoorpanden een nieuwe functie. De leegstand in kantoren is nu jaarlijks aan het afnemen en is een trend die doorzet. Wethouder Bouwen Laurens Ivens: 'Voor veel mensen zijn alle leegstaande kantoren een doorn in het oog. We moeten in Amsterdam goed omgaan met de ruimte die we hebben. Er is grote behoefte aan betaalbare woningen in de stad. De lege kantoorgebouwen bieden een mooie kans om dit te realiseren.'

Transformaties

De gemeente Amsterdam heeft afgelopen jaar een grote rol gespeeld bij de transformaties van meer dan 150.000 m² aan kantoorruimte. Dit gaat specifiek om kantoorruimte die is getransformeerd of gesloopt. De transformatie van kantoren kan onderverdeeld worden naar verschillende functies. Zo is er circa 40.000 m² getransformeerd naar woningen en 60.000 m² naar hotels.

Aantal woningen

Het aantal woningen dat is getransformeerd vanuit kantoorruimte in 2015 ligt momenteel 0p 827 woningen. Dit zijn studentenwoningen, maar ook particuliere woningen en huisvesting voor statushouders. In de bijgevoegde infographic staat de optelsom van alle gerealiseerde woningen in 2015. Er zijn in totaal 827 woningen gerealiseerd door verbouwing