woensdag, 18. mei 2016 - 17:13 Update: 18-05-2016 22:34

Verlies Blokker loopt op naar 52 miljoen

Blokker ziet verlies in 2015 oplopen naar 52 miljoen
Foto: Blokker Holding
Amsterdam

Blokker Holding heeft in 2015 een verlies geboekt van 52 miljoen euro. Dit meldt Blokker Holding woensdag.

Daarmee is het verlies fors toegenomen. In 2014 boekte het concern nog een verlies van 20 miljoen. Blokker Holding noemt zelf als oorzaken de negatieve margeontwikkeling en hogere voorzieningen ten bat e van reorganisaties en herstructurering.

'Ons verslagjaar 2015 was turbulent. We hebben in 2015 afscheid moeten nemen van onder andere collega’s in de winkels van Blokker en Xenos. Noodzakelijk maar desalniettemin verdrietig voor de medewerkers die het betreft en voor mensen die collega’s kwijtraken', zegt Casper Meijer, CEO Blokker Holding. 

'De voorzieningen voor herstructurering die deel uitmaken van ons plan om de winkelformules weer in een toppositie te brengen, drukten fors op ons resultaat in 2015. Consequenties die we duidelijk hebben ingecalculeerd. Met de extra inspanningen in online, de vernieuwing van winkels, de efficiency-slagen binnen de organisatie bij inkoop en distributie staan we nu goed voorgesorteerd op het pad van herstel. Toch zien wij ook dat in 2015 de financiële resultaten zijn achtergebleven door tegenvallende margeontwikkelingen. Met dat resultaat zijn wij geenszins tevreden'. 

'Begin 2016 hebben wij de prioriteiten van onze transformatiestrategie dan ook aangescherpt waardoor we met meer snelheid en impact tot voor de consument zichtbare en relevante vernieuwing van ons aanbod komen. In 2016 verhogen we ons investeringsniveau en verschuiven onze focus van stenen naar merk en assortiment, omnichannel service en online. Tevens versterken wij de concurrentiepositie van onze werkmaatschappijen door verdere structurele verlaging van de kostenstructuur. In dit kader zijn de plannen voor Blokker en Cook&Co in dit jaar inmiddels aangekondigd', aldus Meijer.

Sterke financiële basis

Blokker Holding heeft een sterke focus gehad op kasstroom in het afgelopen boekjaar. Belangrijke aandachtspunten waren: de omzetdaling een halt toeroepen, de loonkosten in lijn brengen met de omzetontwikkeling en het verlagen van de voorraden. Dit laatste heeft een positief effect gehad op het werkkapitaal.

Tempo omzetdaling tot stilstand gekomen

De netto-concernomzet (excl. BTW) is in het verslagjaar uitgekomen op € 2.109 miljoen (53 weken). Gecorrigeerd voor de 53e week is de netto-omzet uitgekomen op € 2.076 miljoen, een fractionele daling ten opzichte van 2014 toen een netto-omzet werd gerealiseerd van € 2.098 miljoen (gecorrigeerd voor de verkoop van Tuincentrum Overvecht per 30 juni 2014). Het tempo van de omzetdaling in de voorgaande jaren lijkt tot stilstand te zijn gekomen.

Online op koers met 37% groei

De omzet van de webshops is in 2015 opnieuw sterk gestegen van € 98 miljoen in het verslagjaar 2014 naar € 133 miljoen (52 weken) in 2015. Dit is inclusief de omzet via de online bestelpunten (kiosken) in de winkels.

Storting aandeelhouders 130 miljoen

De aandeelhouders van het concern hebben hun steun voor de transformatiestrategie bestendigd door een storting van € 130 miljoen waarmee het eigen vermogen in het verslagjaar is gestegen naar € 544 miljoen (2014: € 467 miljoen) en de solvabiliteit is gestegen tot 50,2% (2014: 42,2%). Met de aandeelhouders is tevens een meerjarige kredietfaciliteit vastgelegd waarmee de liquiditeit voor het bedrijf is zekergesteld.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):