dinsdag, 21. juni 2016 - 9:08 Update: 21-06-2016 9:11

'Verhuurdersheffing gaat ten koste van koopkracht en bouwsector'

Verhuurdersheffing gaat ten koste van koopkracht en bouwsector
Foto: Miranda van de Sloot
Amsterdam

De miljarden die woningcorporaties via de verhuurdersheffing moeten afdragen aan de overheid, gaan ten koste van de koopkracht van mensen en belemmeren investeringen in de bouw en het energie-neutraal maken van de sociale huursector. Dat zegt de FNV in aanloop naar de evaluatie van de heffing die minister Blok deze week naar de Kamer stuurt.

Meer koopkracht voor de lage en middeninkomens is belangrijk voor de economie en de groei van de werkgelegenheid. En ook investeringen in bouw en energie beleid stimuleren de broodnodige baangroei. Gijs van Dijk, vicevoorzitter FNV: ‘De heffing is  ingevoerd als noodmaatregel om extra belastingen te heffen in reactie op de kredietcrisis. Maar de effecten zijn zo nadelig dat je er onmiddellijk mee moet stoppen.  Dit werkt contraproductief.’

Een week geleden hebben ook de werkgevers VNO-NCW en MKB Nederland zich tegen de heffing uitgesproken. De grootste vakbond gaat met de werkgevers bespreken hoe deze gezamenlijke stellingname een officieel vervolg kan krijgen.