vrijdag, 29. juli 2016 - 8:45 Update: 29-07-2016 8:52

TMG schrapt 75 banen op advertentieafdeling

TMG schrapt 75 banen op advertentieafdeling
Foto: fbf
Amsterdam

Bij TMG, het moederbedrijf van De Telegraaf, gaan vanwege een nieuwe aangekondigde herinrichting van de sales-organisatie naar verwachting circa 75 arbeidsplaatsen verloren. Dit heeft TMG vrijdag bij de bekendmaking van de haljaarcijfers bekendgemaakt.

'De lagere advertentie-inkomsten drukken de halfjaarcijfers. In het verlengde van eerder uitgevoerde reorganisaties zal TMG de organisatie aanpassen waardoor de vaste kosten structureel verlaagd worden', aldus TMG. 

Sales-organisatie

De organisatie-aanpassingen zullen van invloed zijn op het totale aantal arbeidsplaatsen bij TMG. De sales-organisatie zal worden afgestemd op de behoefte in de markt en de vaste kosten binnen dit bedrijfsonderdeel worden verlaagd en in lijn gebracht met de advertentieomzet. 

Met de nu aangekondigde organisatorische veranderingen zet TMG een eerste stap met als doelstelling om de kosten in 2018 met minstens 20% te verlagen (t.o.v. 2015). De betrokken ondernemingsraden worden vandaag gevraagd om hun advies te geven over deze voorgenomen herstructurering en de personele consequenties daarvan. 

De komende weken zullen de aangekondigde maatregelen specifiek worden uitgewerkt. Tijdens de aankomende Investor Relations Day – eind september – wordt onder andere een toelichting gegeven op deze voorgenomen organisatorische veranderingen.

CEO Telegraaf Media Groep Geert-Jan van der Snoek

'Sinds eind 2015 zien we dat het voortzetten van de koers van de 24/7 strategie vruchten begint af te werpen. Het bereik van onze digitale activiteiten groeit en we hebben ons bereik nog verder uitgebreid door (strategische) samenwerkingen aan te gaan met onder andere Talpa. De cijfers laten echter zien dat we er nog niet zijn en de positieve effecten nog te veel overschaduwd worden door de te hoge vaste kosten van de organisatie'. 

'We blijven een scherpe focus houden op onze kernactiviteiten en voeren daarnaast wijzigingen door die synergie- en efficiencyvoordelen zullen opleveren waarmee onze vaste kosten structureel verlaagd worden. Het is onvermijdelijk dat er arbeidsplaatsen komen te vervallen maar deze stappen zijn randvoorwaardelijk om TMG te verzekeren van een toekomstbestendige positie in de Nederlandse markt die nog steeds volop in beweging is', aldus Van der Snoek.

Categorie:
Provincie: